Logo NOCNSF

18 oktober 202119:50

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Code Goed Sportbestuur

Aan de slag met de herziene Code Goed Sportbestuur

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Daarom hebben we in Nederland sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur voor bestuurders en toezichthouders in de sport. In 2021 is deze Code geactualiseerd. De samenleving verandert immers continu en de sportsector professionaliseert.

In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat sporten veilig en gezond is. Dat Fair Play overal in de sport vanzelfsprekend is. Dat de sport open, inclusief en integer is. Met als uitgangspunt sportplezier voor iedereen: sporters, begeleiders, ouders en fans, in de breedtesport Ă©n de topsport. En dat begint bij goed functionerende governance die sportorganisaties stabiliteit, vertrouwen en rust geeft.

De nieuwe Code helpt in de volgende stap naar nog beter bestuur. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Naar de tool van de herziene Code Goed Sportbestuur >

Delen