27 november 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie algemene ledenvergadering 18 december 2019

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 18 december 2019, om 20:00 uur in het zalencentrum NDC den Hommel, Kennedylaan 9 te Utrecht (routebeschrijving: https://www.ndcdenhommel.nl/contact/#Routebeschrijving).

Agenda en vergaderstukken volgen zo spoedig mogelijk.

Delen