Vergaderhamer

10 oktober 202221:55

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie en agenda algemene ledenvergadering dinsdag 25 oktober 2022

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

Voortzetting van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van 26 september 2022.

Online via MS-Teams

op dinsdag 25 oktober 2022, om 20:00 uur.

Voor de agenda en de stukken verwijzen we naar de convocatie voor de algemene ledenvergadering van 26 september jl.

Toegang tot de algemene ledenvergadering en verklaring van afvaardiging

De leden, ereleden, leden van verdienste, commissieleden en belangstellenden van contractanten van IJshockey Nederland hebben de mogelijkheid om de ALV online (via MS-Teams) bij te wonen. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 21 oktober 2022 12:00 uur via dit aanmeldingsformulier. U ontvangt op het opgegeven e-mailadres de link voor toegang tot de vergadering. De vertegenwoordiger(s) van de clubs moeten in het bezit zijn van de verklaring van afvaardiging conform artikel 13 van het huishoudelijk reglement: Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.

Vragen vergaderstukken

Vragen naar aanleiding van de vergaderstukken kunnen uiterlijk donderdag 20 oktober 2022 schriftelijk per e-mail via [email protected] worden ingediend (vermeld in het onderwerp: Vragen agendastukken ALV). Uw vragen kunnen vooraf of tijdens de ALV worden beantwoord. Uiteraard kunt u tijdens de ALV ook vragen stellen. De online ALV vindt plaats op dinsdag 25 oktober 2022 vanaf 20:00 uur. (MS-Teams staat vanaf 19:30 uur open.) Voor vragen tijdens de rondvraag vragen we de leden deze een dag voorafgaand aan de ALV te mailen naar [email protected]. Deze worden tijdens de ALV bij de rondvraag behandeld.

Delen