11 september 202009:22

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Internationale transfers

IJshock­ey Ned­er­land is uit hoofde van het lid­maatschap van de Inter­na­tion­al Ice Hock­ey Fed­er­a­tion (IIHF) gehouden aan de inter­na­tionale trans­fer­bepalin­gen die zijn neergelegd in de Inter­na­tion­al Trans­fer Reg­u­la­tions van de IIHF.

Lees hier meer over de IIHF Transfer Regulations. Klik hier voor een uitleg gelimiteerde en ongelimiteerde internationale transfers.

Delen