10 maart 202000:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Maatregelen ijshockeywedstrijden/-evenementen coronavirus

In verband met het coronavirus heeft ook IJshockey Nederland vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van ijshockeywedstrijden en specifiek voor Noord-Brabant. In Noord-Brabant vinden alle (sport)evenementen met een verwachte opkomst van meer dan 1000 toeschouwers geen doorgang. Dit betekent dat op dit moment er nog geen redenen zijn om ijshockeywedstrijden/-evenementen af te gelasten. Vanzelfsprekend houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Vanaf morgen zullen we van uur naar uur adviezen afgegeven door RIVM en NOC*NSF opvragen en opvolgen.

Op dit moment kan iedereen die geen klachten heeft deelnemen aan het dagelijks leven in Nederland, ook in Noord-Brabant. We geven hieronder specifiek het advies van het RIVM voor de provincie Noord-Brabant weer:

Wat is er aan de hand in Noord-Brabant?
Van het grootste deel van de pati√ęnten in Nederland is de bron bekend. De meeste pati√ęnten zijn in Itali√ę geweest of hebben contact gehad met een bevestigde pati√ęnt. Van de pati√ęnten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Noord-Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan of er sprake is van verspreiding, start het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek.

Ik woon in Noord-Brabant. Moet ik nu thuisblijven?
Beperk je sociale contacten als je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Dit heet ook wel social distancing. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel.

IJshockey Nederland wijst allen erop hygi√ęnemaatregelen te nemen zoals hieronder omschreven en al eerder gecommuniceerd:

1. Voorzie kleedkamers waar spelers, coaches en begeleiders hun handen kunnen wassen met zeep en schone of wegwerp handdoeken.
2. Voorzie kleedkamers van handontsmettingsmiddelen.
3. Deel geen waterflessen en handdoeken onder elkaar.
4. Zorg voor een regelmatige schoonmaak van vaak aangeraakte voorwerpen (deurgrepen, kranen, fitnessapparatuur, et cetera).
5. Gebruik in de strafbank uitsluitend flesjes water die na gebruik direct weggegooid worden.
6. Zorg voor hoestetiquette (houd afstand, bedek je mond bij hoesten en nies met wegwerptissues en was handen).
7. Moedig spelers, coaches en begeleiders aan om zichzelf te melden als ze zich ziek voelen.
8. Moedig spelers, coaches en begeleiders aan om zichzelf te melden als ze in risicolanden zijn geweest in de afgelopen 30 dagen (China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Zuid-Korea, Singapore, Thailand en Macau).
9. Na de wedstrijd geen handen schudden met rechtstreeks contact van huid op huid. High five met handschoenen aan is ons advies.

Voor meer informatie omtrent het coronavirus verwijzen we iedereen naar de link van de RIVM en de link van NOC*NSF.