11 juni 202119:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Nieuw Nationaal Dopingreglement (NDR)

Per 1 juni 2021 is een vernieuwd nieuwe Nationaal Dopingreglement van kracht.

Het NDR is gebaseerd op de Wereld Anti Doping Code. Opsteller van deze Code is het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). WADA heeft recentelijk het NDR getoetst en geoordeeld dat het NDR op een aantal punten moest worden aangepast om volledig te voldoen aan de eisen van de Code.

Bijgesloten is het vernieuwde Dopingreglement. De andere bijlage is de toelichting van de Dopingautoriteit op deze veranderingen.

Dit reglement is reeds op de ISR website geplaatst. De bijbehorende bijlagen (de WADA-dopinglijst; de Dispensatiebijlage 2021 en de Whereaboutsbijlage 2021) zijn ongewijzigd.

Alle documenten zijn via deze link te vinden: https://www.isr.nl/doping/reglementen.

Delen