26 maart 202115:32

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en stichtingen - Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het is wel wat werk om dit goed te doen. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‚ÄėHet wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.‚Äô Met incidenten bedoelt men financi√ęle problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.
De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen en stichtingen tot nu toe. Achtergronden van de nieuwe wet en hoe verenigingen hebben samengewerkt om eraan te voldoen, zijn te vinden op www.wbtr.nl.

Korting bij gebruik WBTR-stappenplan

IJshockey Nederland gaat jullie als verenigingen/stichtingen ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Er is een handig stappenplan ontwikkeld door een samenwerkingsverband van koepelorganisaties en grote verenigingen. Leden van IJshockey Nederland kunnen hiervan gebruik maken en krijgen een korting van 60%. Bij het succesvol implementeren van de stappen wordt bovendien de investering van 95 EURO gecrediteerd door IJshockey Nederland. Met andere woorden, je kunt zonder kosten de WBTR toepassen binnen jouw vereniging/stichting.

Het stappenplan leidt bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de vereniging of stichting worden vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen daarbij. Op deze manier kom je tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het goed besturen van de organisatie. De financiering door IJshockey Nederland maakt het gebruik extra aantrekkelijk. Het WBTR-programma maakt (duur) juridisch advies onnodig.
Door de WBTR zullen waarschijnlijk ook de verenigingsstatuten moeten worden aangepast. De gegevens in de werkboeken maken het voor de notaris eenvoudiger statuten op te stellen of te controleren. Dat zal ook schelen in de kosten. Ga naar de volgende link om je rechtsreeks in te schrijven. Als vereniging betaal je de kosten aan de IVBB, waarna je met de factuur terugbetaling bij IJshockey Nederland kunt aanvragen.

Online webinar stappenplan WBTR

IJshockey Nederland organiseert in samenwerking met de IVBB een online webinar. In deze webinar wordt duidelijk uitleg gegeven over de te nemen stappen voor jullie als vereniging of stichting en zo ook hoe aan te sluiten bij de online hulp hiervoor. Het op maatgerichte webinar voor verenigingen en stichtingen van IJshockey Nederland vindt plaats op donderdag 22 april 2021, aanvang 19:00 uur. Meld je aan voor de webinar via de volgende registratielink.

Delen