Dat meldt Trappers op de eigen website. Door de Wet Werk en Zekerheid zitten sportclubs net als andere bedrijven na enkele contracten met een bepaalde looptijd vast aan een vast contract met een speler. De overheid heeft vooralsnog alleen een uitzondering gemaakt voor de voetbalsport.

Tilburg denkt hier nu met een eigen cao op maat met Alternatief voor Vakbond (AVV) een oplossing voor te hebben gevonden. 'Daardoor kan met de spelers gewoon weer een contract voor bepaalde tijd worden aangegaan. De CAO zal op korte termijn door het bestuur en de spelers wordt goedgekeurd en wordt met ingang van het nieuwe seizoen van kracht', schrijft Tilburg.

Voor de bond zelf betekent de overeenkomst de toevoeging van een nieuwe branche. 'AVV is enthousiast over de nieuw aangegane samenwerking en verheugt zich erop een rol te spelen in het afspreken van goede arbeidsvoorwaarden voor deze sporters.'

De Trappers-cao kan mogelijk de opmaat zijn voor andere (semi-)professionele organisaties om tot een oplossing te komen voor de door de Wet Werk en Zekerheid opgeroepen uitdagingen rond tijdelijke contracten.