De zaak stond woensdagavond op de agenda tijdens het tweede deel van de jaarvergadering. Het bestuur van IJshockey Nederland had eerder waarnemend voorzitter Jan Hopstaken genomineerd. Het voorstel om Hopstaken direct te benoemen werd tijdens de vergadering echter door het bondsbestuur ingetrokken, waardoor de reglementaire procedure rond de benoeming van een nieuwe voorzitter in gang werd gezet.

Dit betekent dat drie kandidaten gaan meedingen naar het voorzitterschap. Behalve Jan Hopstaken zijn dat ook Arnoud van Berkel en Danny Micola. Van Berkel was eerder actief als bondsbestuurder, was een periode bondsdirecteur, is oud-scheidsrechter en was jarenlang referee in chief in Nederland. Micola is oud-doelman van Heerenveen, voormalige voorzitter van die club en een van de drijvende krachten achter Sports Broadcasting dat veel ijshockeywedstrijden in beeld brengt.

Vanuit de vergadering werd een commissie benoemd om te onderzoeken of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden om volgens de regels als voorzitter van IJshockey Nederland te functioneren. De verkiezing komt aan bod tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, daarvoor wordt in samenspraak tussen het bondsbestuur en de benoemde commissie naar een tijdlijn gekeken.

Tot de verkiezing blijft Jan Hopstaken functioneren als waarnemend voorzitter van de ijshockeybond.