Nijb awards nick verbruggen 2016

10 september 201923:45

Door Joep Meijsen

Wie volgt Ruud Vreeman op als voorzitter?

IJshockey Nederland houdt woensdag in Utrecht de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staat onder meer de opvolging van Ruud Vreeman als voorzitter van de ijshockeybond.

Vreeman maakte afgelopen juni zijn aftreden bekend. Het bestuur van de ijshockeybond heeft de huidige vice-voorzitter, en waarnemend voorzitter, Jan Hopstaken voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Hopstaken maakt al sinds 2013 deel uit van het bondsbestuur en nam ook in eerdere gevallen al de voorzittershamer over. Bijvoorbeeld toen Ruud Vreeman in 2014 zijn functie tijdelijk neerlegde toen hij tijdelijk als burgemeester van Groningen werd benoemd. Ook hebben zich twee andere kandidaten gemeld voor het voorzitterschap van IJshockey Nederland.

Penningmeester Arjan van der Horst van IJshockey Nederland, hij heeft het onderwerp van de bestuursverkiezing onder zijn hoede binnen het bondsbestuur, legt uit hoe de procedure woensdag in zijn werk gaat. 'Het gaat erom tot een zorgvuldige en transparante procedure te komen. We vragen woensdag aan de vergadering of deze Jan Hopstaken als voorzitter wil benoemen of dat er een verkiezing moet komen met de twee andere kandidaten die zich gemeld hebben. Het woord daarbij is duidelijk aan de vergadering.'

Naast Hopstaken zijn er dus nog twee andere kandidaten. Het betreffen voormalig bondsbestuurslid, bondsdirecteur, scheidsrechter en scheidsrechtersbaas Noud van Berkel en voormalig ijshockeygoalie en oud-Flyers-voorzitter Danny Micola. Als de vergadering ervoor kiest om de nieuwe bondsvoorzitter te kiezen, dan gaat volgens de agenda van de vergadering van woensdagavond het traject naar bestuursverkiezingen in werking.

Procedure

Volgens Van der Horst is het dan aan te bevelen dat er vanuit de jaarvergadering een onafhankelijke commissie komt die naar de kandidaten kijkt, zoals dat is voorgeschreven in het huishoudelijk reglement. 'Als bestuur zijn we door de kandidatuur van de vice-voorzitter partij, dus het zou niet integen zijn om zelf deze toets uit te voeren. Dus is het goed dat een commissie dat doet. Die moet kijken of alle kandidaten passen in het profiel zoals dat eerder is vastgesteld voor het voorzitterschap en of de kandidaten voldoen aan de regels rond Goed Sportbestuur van NOC*NSF waar we ons aan verbonden hebben. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan snelheid.'

Van der Horst: 'Het komt niet vaak voor dat er meerdere kandidaten zijn voor het voorzitterschap. Als de vergadering ervoor kiest om tot verkiezingen te komen, moeten de kandidaten ook de tijd hebben om zich te profileren. In ieder geval langer dan tien, vijftien minuten tijdens de komende ledenvergadering met een al volle agenda. Daarom kijken we, als de vergadering daarmee akkoord gaat, in dat geval voor een verkiezing tijdens een volgende of eventueel buitengewone ledenvergadering.'

Delen