Home Sport & organisatieBench Officials → Handleidingen bench officials

Han颅dlei颅din颅gen bench officials

Hier vin颅dt u han颅dlei颅din颅gen die u in staat stellen de ver颅schil颅lende tak颅en van de bench offi颅cials goed uit te voeren.

Handleiding Bench Officials

In de Handleiding Bench Officials worden de verschillende werkzaamheden beschreven en alle regels die van belang zijn voor bench officials op een rij gezet en nader uitgewerkt. In de handleiding wordt summier ingegaan op afwijkende regels die afhankelijk zijn van competitieopzet en leeftijdsklasse. Voor deze regels wordt verwezen naar de voor het betreffende seizoen geldende competitieopzet, het sportreglement en de bijlage bij het sportreglement. In de handleiding wordt niet ingegaan op afwijkende regels die gelden voor competities die door de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey worden georganiseerd, zoals de BeNe-league.

Verkorte handleiding invullen wedstrijdformulier

In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe het wedstrijdformulier ingevuld moet worden. Bedenk wel dat niet alle regels voor het goed invullen van het wedstrijdformulier in deze verkorte handleiding zijn opgenomen. Raadpleeg daarvoor de Handleiding Bench Officials.

Overtredingen, afkortingen en mogelijke tijdsduur straffen

Overzicht van alle overtredingen met de bijbehorende afkortingen en mogelijke tijdsduur van de straffen.

Checklist straffen

Checklist die de volgende vragen over straffen in het kort beantwoordt:

  • Komt de straf op de klok?
  • Moet ik straffen tegen elkaar wegstrepen wanneer beide teams op hetzelfde tijdstip straffen krijgen?
  • Hoe streep ik straffen tegen elkaar weg?
  • Wanneer krijgt een speler automatisch een andere of extra straf?
  • Welke straf eindigt bij een gescoorde powerplay goal?
  • Moet er een extra of vervangende speler in de strafbank plaatsnemen?

Invullen, invoeren en verzenden wedstrijdformulier

Het originele wedstrijdformulier dient deels of volledig met de hand te worden ingevuld. De ingevulde gegevens dienen bovendien op de daarvoor bestemde plaats op de website van IJshockey Nederland te worden ingevoerd. Dat kan live of na afloop van de wedstrijd. Het originele wedstrijdformulier dient op verzoek verzonden te worden naar IJshockey Nederland. Bij voorkeur een scan van het formulier per e-mail.

Bestandspecificaties gescand wedstrijdformulier

Het originele wedstrijdformulier dient op verzoek verzonden te worden naar IJshockey Nederland. Bij voorkeur een scan van het formulier per e-mail. Zie handleiding bestandspecificaties voor de eisen die worden gesteld aan het bestand en de bestandsnaam.

Scheidsrechtertekens

De scheidsrechter geeft door middel van een teken aan welke overtreding een speler heeft begaan. Zie handleiding scheidsrechtertekens, compleet met de mogelijke tijdsduur van de bijbehorende straf.

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2021 om 20:00