10. Tijds­be­las­ting

De tijdbelasting is van een aantal factoren afhankelijk:
• de kwaliteit van de communicatie en de efficiëntie binnen het bondsbestuur;
• ontwikkelingen binnen en buiten de sport;
• de energie die men er in kan en wil steken;
• de portefeuilleverdeling.
Het besturingsmodel van IJshockey Nederland, zoals men dat voorstaat, gaat uit van een beleidsvoerend bestuur. Gezien de geringe personele bezetting op het bureau is het onvermijdelijk dat bestuursleden ook executieve taken tot zich nemen. De gemiddelde en indicatieve tijdsbesteding wordt gesteld op circa 4 tot 8 uur per week.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 13:05