9.6 BestuursĀ­lid finanĀ­ciĀ­Ć«Ā­le zaken

Het bestuurslid financiĆ«le zaken van IJshockey Nederland is bestuurlijk verantwoordelijk voor (de samenstelling van) de begroting en de jaarrekening van IJshockey Nederland. Het bureau draagt zorg voor de administratie en ondersteunt de penningmeester bij het opstellen van conceptbegrotingen en ā€“jaarrekeningen. Het bestuurslid financiĆ«le zaken doet tijdens de algemene ledenvergadering verslag van het financiĆ«le beleid van IJshockey Nederland. Het bestuurslid financiĆ«le zaken is eindverantwoordelijk voor subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen. Het bestuurslid financiĆ«le zaken ontwikkelt en bewaakt het financiĆ«le beleid en implementeert dat samen met het bureau. Het bestuurslid financiĆ«le zaken draagt verantwoordelijkheid voor het innen van de aan IJshockey Nederland toekomende gelden en alle door het bondsbestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven. Het bestuurslid financiĆ«le zaken draagt de eindverantwoordelijkheid voor het boeken van alle ontvangsten en uitgaven; bewaakt de financiĆ«le administratie die door het bureau wordt gevoerd, aldus vastgelegd in het document vermogensbeheer. Het bestuurslid financiĆ«le zaken draagt verantwoordelijkheid voor alle uitgaande stukken voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de hierboven vermelde taken. Het bestuurslid financiĆ«le zaken overlegt minstens eenmaal per jaar met de accountant en met de financiĆ«le commissie (die namens de algemene ledenvergadering toezicht houdt op het financiĆ«le reilen en zeilen van de vereniging). De financiĆ«le commissie wordt ambtelijk en inhoudelijk ondersteund vanuit het bureau. Het bestuurslid financiĆ«le zaken kan de reglementen hanteren. Het bestuurslid financiĆ«le zaken ondersteunt de reglementencommissie bij de samenstelling van reglementen.

Het profiel van het bestuurslid financiƫle zaken bestaat naast de competenties voor de individuele bestuurder ook uit de volgende onderdelen:
ā€¢ heeft affiniteit met financieel beleid;
ā€¢ is financieel deskundig;
ā€¢ overlegt met subsidieverstrekkers;
ā€¢ heeft enige knowhow op het gebied van fiscale zaken;
ā€¢ is nauwgezet;
ā€¢ is punctueel;
ā€¢ is analytisch.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022 om 13:02