Home Sport & organisatie → Sportprotocol Corona

Sport­pro­to­col Corona

Op deze pag¬≠i¬≠na is alles ron¬≠dom sport en coro¬≠na terug te vin¬≠den. Bij nieuwe maatregelen/‚Äčrichtlijnen vin¬≠dt een update plaats.

NOC*NSF | Stand van zaken financi√ęle regelingen

Vanwege eerst de avondlockdown, en nu de volledige lockdown, heeft het kabinet aangekondigd weer generieke steunmaatregelen in te stellen, zoals de TVL en NOW. Vanaf 20 december kan er TVL voor Q4 2021 worden aangevraagd. Wanneer het loket voor Q1 2022 opent is nog niet bekend. Ook kan er inmiddels voor november en december 2021 NOW aangevraagd worden.

Daarnaast heeft het kabinet ook aangekondigd een aantal steunmaatregelen specifiek voor de sport in te stellen. Er is eerder al ‚ā¨ 76 miljoen beschikbaar gesteld voor de sport in q4 2021. Inmiddels is dit door het kabinet aangevuld met ‚ā¨ 25 miljoen voor 2021 en voor januari 2022 is nog eens een bedrag van ‚ā¨ 55 miljoen beschikbaar gesteld voor de sport. Met dit budget worden een viertal steunmaatregelen uitgewerkt.

Allereerst komt er een nieuwe regeling voor toegangskaarten topsportwedstrijden. Deze mogen nu alleen zonder publiek worden georganiseerd en de regeling waar nu aan wordt gewerkt is bedoeld ter compensatie van de gederfde kosten voor verkoop van toegangskaarten. De verwachting is dat eind januari de contouren van deze regeling helder worden en in februari of maart zal het loket voor aanvragen geopend worden.

Ook de regelingen die we al kenden in de sport, de TASO (voor amateursportverenigingen), de TVS (voor verhuurders van sportaccommodaties) en de SPUK IJZ (voor ijsbanen en zwembaden) worden weer ingesteld. De regelingen zullen op enkele punten worden aangepast aan de huidige situatie. Zodra er meer bekend is over de regelingen zullen wij dat hier melden. Naar verwachting gaat op zijn vroegst in maart het loket hiervoor open.

Zodra de verschillende regelingen zijn uitgewerkt zullen wij de informatie hierover bijwerken in het coronadossier op onze website.

NOC*NSF | Update protollen

Update 19-12-2021: Protocollen zijn opgesteld om het sporten zo coronaveilig en verantwoord te laten verlopen. IJshockey Nederland volgt de protocollen van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en NOC*NSF en adviseert dit ook aan de clubs en contractanten. IJshockey Nederland zal zelf geen specifieke protocollen opstellen.

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom heeft NOC*NSF een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorie√ęn. De FAQ wordt doorlopend gewijzigd.

NOC*NSF past de FAQ en het protocol verantwoord sporten telkens zo snel mogelijk aan.

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs heeft NOC*NSF een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A raadplegen.

Vind hier de FAQ van NOC*NSF.

IJshockey Nederland | Coronamaatregelen

Update 29-11-2021: Een nieuwe update over de ontstane situatie.

Op dit moment is IJshockey Nederland samen met andere bonden en NOC*NSF blijvend in gesprek met de politiek. Insteek is om het sporten (trainen) na 17:00 uur mogelijk te maken. Hiervoor is nog geen toezegging. Het blijft wat dit betreft dus nog afwachten. De kans is klein dat het wordt toegelaten, maar we blijven eraan trekken.

We hebben inmiddels met meerdere verenigingen gesproken, niet allemaal, en merken dat verenigingen zelf controle willen behouden over de open tijden in het weekend. IJshockey Nederland heeft daarom besloten om vanaf 3 december alle competitiewedstrijden die gepland staan te cancelen. Deze wedstrijden worden niet meer ingehaald. De gisteren aangekondigde maatregelen gaan daarom vanaf 3 december in werking. Deze tijdelijke maatregel zal voorlopig gelden tot en met 19 december. Uiteraard zullen we nieuwe maatregelen vanuit de regering volgen en daar waar nodig reageren met nieuwe maatregelen. Hieronder een overzicht van onze specifieke maatregelen betreffende competitiewedstrijden:

  • Alle competitiewedstrijden worden voorlopig tot en met 19 december 2021 gecanceld.
  • Alle competitiewedstrijden die in deze periode dus niet worden gespeeld, worden niet meer opnieuw ingepland.
  • Alle wedstrijden die het afgelopen weekend nog gespeeld zijn, zullen wel worden verwerkt in de competitiestand.
  • De wedstrijden van zondag 28 november die niet zijn gespeeld, worden ook niet meer ingepland.
  • Bij alle afgelaste wedstrijden in de periode 28 november tot en met 19 december 2021 zal de uitslag van de eerstvolgende te spelen competitiewedstrijd of wanneer dit niet mogelijk is, de uitslag van de al eerder gespeelde competitiewedstrijd tussen de beide teams in de betreffende competitie dubbeltellen. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan zal de uitslag van de wedstrijd(en) de eindstand 0-0 kennen.
  • Alle BNL-wedstrijden en Oberliga-wedstrijden kunnen doorgaan zonder publiek.

Alle verenigingen kunnen naar eigen inzicht ijstijden indelen. Jullie kunnen dan kiezen voor het trainen met teams of het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Graag vriendschappelijke wedstrijden melden aan de competitieleider. Het is dus niet mogelijk om zelfstandig te besluiten competitiewedstrijden door te laten gaan. Deze gaan niet meetellen in de competitiestand. IJshockey Nederland wil in deze een eenduidig beleid voeren en niet werken met uitzonderingen.

Wij hebben gedacht om met deze maatregelen in ieder geval zo veel mogelijke clubs tegemoet te komen en zo ook zo veel mogelijk individuele spelers. Het is van groot belang - vooral nu - al jullie leden betrokken te laten blijven bij je club en daar waar mogelijk ijstijden te bieden. Voorlopig ziet het ernaar uit dat dit vooral in het weekend mogelijk is. Ga bij je lokale ijsbaan in gesprek met het management en lobby voor extra uren waar mogelijk. Wij hebben als IJshockey Nederland hier ook contact over met de VKN.

Dank voor jullie begrip. Wees voorzichtig en blijf gezond!

Voorlichtingsposters en informatieborden

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. De middelen zijn aangepast op basis van de huidige maatregelen.

Nieuwe toolkit coronamaatregelen voor sportclubs beschikbaar

Met een eenduidige inrichting en slimme gedragsmaatregelen is het voor mensen eenvoudig om coronamaatregelen op te volgen. Zodat sportclubs zich weer kunnen richten op waar het écht over gaat: lekker sporten. In deze nieuwe toolkit coronamaatregelen vind je per ruimte alle tips en posters om goed van start te gaan.

Protocollen clubs of ijsbanen

Protocollen Alkmaar

Protocollen Den Haag

Protocollen Dordrecht

Protocollen Eindhoven

Protocollen Geleen

Protocollen Nijmegen

Protocollen Zoetermeer

Vanaf zaterdag 6 november 2021 gelden de volgende regels voor het betreden van Silverdome:

Naar aanleiding van de corona persconferentie van dinsdag 2 november jl. zijn we als sport- en vrijetijdsaccommodatie verplicht om de controle op het corona toegangsbewijs verder uit te breiden. Dit betekent dat wij niet alleen deze controle moeten uitvoeren voor de horecafunctie, maar eveneens voor de ijssportfunctie.

Deze verplichting stelt ons op korte termijn voor zowel een organisatorische als personele uitdaging, waardoor wij deze controle zo effectief mogelijk moeten organiseren. Hierdoor zullen wij vanaf zaterdag 6 november a.s. de volgende toegangsprocedure gaan hanteren:

Entree West wordt de centrale entree voor alle bezoekers!

Entree Noord wordt afgesloten (m.u.v. eventuele evenementen).

Bezoekers melden zich bij de Sportsbar. Bij bezoekers van 18 jaar en ouder wordt hier de corona toegangscontrole uitgevoerd middels de Corona Check App. Er kan eventueel aan de (oudere) jeugd gevraagd worden naar een ID bewijs om de leeftijd vast te stellen.

Vanuit de Sportsbar kan hierna, mits de toegang kan worden verleend, de routing worden vervolgd naar de kleedkamers, tribune en de ijsvloer.

Specifieke bezoekers voor o.a. de Curlingbaan of Dolle Boules worden op deze locaties gecontroleerd.

Entree West wordt eveneens als uitgang gebruikt.

Wij vragen nadrukkelijk om een ieder zijn begrip dat wij deze maatregelen, vanuit overheidswege, moeten uitvoeren. Tegelijkertijd helpt het ons allen om te kunnen blijven schaatsen in deze bijzondere tijden. Wij verzoeken u om uw leden, gebruikers en of toeschouwers over deze toegangsprocedure te informeren, zodat alle bezoekers vanaf zaterdag 6 november a.s. ingang West als entree zullen gaan aanhouden. Mochten er eventuele aanpassingen of extra maatregelen volgen, dan zullen wij u uiteraard zo spoedig als mogelijk hierover informeren.

FAQ

Laatst gewijzigd op 24 december 2021 om 13:49