Home Sport & organisatie → Sportprotocol Corona

Sport­pro­to­col Corona

Op deze pag¬≠i¬≠na is alles ron¬≠dom sport en coro¬≠na terug te vin¬≠den. Bij nieuwe maatregelen/‚Äčrichtlijnen vin¬≠dt een update plaats.

Protocollen zijn opgesteld om het sporten zo coronaveilig en verantwoord te laten verlopen. IJshockey Nederland vult deze pagina aan met een sportspecificiek protocol. Bij nieuwe maatregelen/richtlijnen vindt een update plaats.

RIVM | Generiek kader 'Coronamaatregelen'

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‚ÄėCoronamaatregelen‚Äô opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Algemeen protocol verantwoord sporten

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‚Äėintelligente lockdown‚Äô naar ‚Äėruimte met regels‚Äô gegaan. Deze stap is per 10 augustus door de Rijksoverheid weer enigszins aangescherpt. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.
Het generieke protocol ‚ÄėVerantwoord sporten‚Äô is aangepast op de per 10 augustus geldende regels. Indien nieuwe maatregelen van het kabinet daartoe aanleiding geven, kunnen op een later moment opnieuw aanpassingen van het protocol plaatsvinden.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. E√©n van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygi√ęnerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Met dit protocol wil NOC*NSF de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij wil NOC*NSF zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het protocol Verantwoord Sporten is leidend voor de bepalingen over de 1,5 meter afstand, de maximumbezoekers aantallen per accommodatie en de stromen van toeschouwers en publiek. Voor de verenigingen leidt dit tot vragen hoe daarmee om te gaan op hun accommodatie. Om de verenigingen daarin te ondersteunen is een Handreiking Toeschouwers bij sportwedstrijden opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips daarvoor.

Adviezen IJshockey Nederland sportspecifiek

Hieronder sportprotocol sportspecifiek van IJshockey Nederland in het kader van het organiseren van trainingen en wedstrijden. Bij nieuwe maatregelen/richtlijnen vindt een update plaats. De laatste wijzigingen ten opzichte van de versie van 17-09-2020 staan onder Voor verenigingen bij wedstrijden en Voor off-ice officials bij trainingen en wedstrijden. Toegevoegd is Protocol Wedstrijdformulier.

Tijdelijke maatregelen scheidsrechters en aangepaste spelregels inzake COVID-19

Protocol verantwoord sporten Vereniging Kunstijsbanen Nederland

Hieronder sportprotocol Vereniging Kunstijsbanen Nederland (richtlijnen verantwoord sporten sportaccommodaties met kunstijs).

Voorlichtingsposters en informatieborden

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.
In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

De vijf meest gestelde coronavragen door sportclubs

Nu kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar weer op de vereniging in de buitenlucht mogen sporten, hebben clubs veel vragen over hoe dit verantwoord en veilig kan. Om dit in goede banen te leiden, is door NOC*NSF, de sportbonden en VSG een sportprotocol opgesteld. Heb je vragen over dat protocol, dan kun je bij NOC*NSF Sportsupport terecht. Daar worden allerlei vragen rondom corona en het sportprotocol gesteld. Hier vind je vijf vragen, die door sportclubs op dit moment het meest worden gesteld.

Top 10 corona issues voor sportclubs

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF voor iedereen die verenigingen ondersteunt en adviseert een top tien samengesteld van de belangrijkste issues die spelen bij clubs. Samen vormen de tien delen een handleiding vol tips en aandachtspunten voor de club.

Sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus

Samen met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, heeft NOC*NSF een document opgesteld met sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus. Het doel van dit document is het geven van voorlichting over sporten en bewegen als je
1) geen klachten hebt
2) wel klachten hebt van neusverkoudheid / hoesten / keelpijn / benauwdheid en / of koorts en
3) als je ziek bent geweest.
Op deze manier zorg je, ook met het coronavirus in ons midden, toch voor genoeg beweging en kan je op een veilige manier sporten.

Veelgestelde vragen coronavirus en sport

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl.

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom heeft NOC*NSF een lijst met veel gestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vijf categorie√ęn: algemene vragen, vragen over het sportprotocol verantwoord sporten voor jeugd, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden.

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs heeft NOC*NSF een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A raadplegen.

Checklists en hulpmiddelen voor sportclubs

Per 29 april kunnen sommige sportverenigingen (gedeeltelijk) weer opstarten. Daar komen veel aspecten bij kijken. Om clubs te helpen is een checklist voor het opstarten van je vereniging ontwikkeld, die je helpt de juiste stappen te zetten.

De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus heeft veel gevolgen voor sportverenigingen, bijvoorbeeld voor financi√ęn en de accommodatie. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Op de vereniging is het minder druk dan normaal en een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag is daardoor anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Hoe kun je de sport dan toch op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen heeft NOC*NSF een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

Hoe te handelen bij een op corona positief geteste sporter

Overzicht toegankelijkheid noodmaatregelen per groep

NOC*NSF heeft een inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid van noodmaatregelen per groep. Hieronder een update per 23 juli 2020.

Coronavirus: financi√ęle regelingen

Klik hier voor overzicht financi√ęle regelingen op de website van de Rijksoverheid.

FAQ

Protocollen clubs

Protocollen Amsterdam

Protocol IJshockeyvereniging Amstel Tijgers Amsterdam anno 1963

Protocollen Breda

Protocollen Den Bosch

Protocollen Den Haag

Protocollen Dordrecht

Protocollen Eindhoven

Protocollen Geleen

Protocollen Groningen

Protocollen Heerenveen

Protocollen Nijmegen

Protocollen Tilburg

Protocollen Utrecht

Laatst gewijzigd op 26 september 2020 om 11:47