Home Sport & organisatie → Sportprotocol Corona

Sport­pro­to­col Corona

Op deze pag¬≠i¬≠na is alles ron¬≠dom sport en coro¬≠na terug te vin¬≠den. Bij nieuwe maatregelen/‚Äčrichtlijnen vin¬≠dt een update plaats.

Protocollen zijn opgesteld om het sporten zo coronaveilig en verantwoord te laten verlopen. IJshockey Nederland vult deze pagina aan met een sportspecificiek protocol. Bij nieuwe maatregelen/richtlijnen vindt een update plaats.

RIVM | Generiek kader 'Coronamaatregelen'

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‚ÄėCoronamaatregelen‚Äô opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Algemeen protocol verantwoord sporten

Klik hier voor de pagina Coronavirus en sport van NOC*NSF.

Veelgestelde vragen coronavirus en sport

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen over het coronavirus en sport. NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden op die vragen opgesteld. Deze lijst is hier te vinden.

Adviezen IJshockey Nederland sportspecifiek

Hieronder sportprotocol sportspecifiek van IJshockey Nederland in het kader van het organiseren van trainingen en wedstrijden. Bij nieuwe maatregelen/richtlijnen vindt een update plaats. De laatste wijzigingen zijn van 19 november 2020 en staan vetgedrukt op de pagina's 6 en 9.

Tijdelijke maatregelen scheidsrechters en aangepaste spelregels inzake COVID-19

Protocol verantwoord sporten Vereniging Kunstijsbanen Nederland

Hieronder sportprotocol Vereniging Kunstijsbanen Nederland (richtlijnen verantwoord sporten sportaccommodaties met kunstijs).

Voorlichtingsposters en informatieborden

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.
In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Top 10 corona issues voor sportclubs

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF voor iedereen die verenigingen ondersteunt en adviseert een top tien samengesteld van de belangrijkste issues die spelen bij clubs. Samen vormen de tien delen een handleiding vol tips en aandachtspunten voor de club.

Sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus

Samen met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, heeft NOC*NSF een document opgesteld met sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus. Het doel van dit document is het geven van voorlichting over sporten en bewegen als je
1) geen klachten hebt
2) wel klachten hebt van neusverkoudheid / hoesten / keelpijn / benauwdheid en / of koorts en
3) als je ziek bent geweest.
Op deze manier zorg je, ook met het coronavirus in ons midden, toch voor genoeg beweging en kan je op een veilige manier sporten.

NOC*NSF | Checklists en hulpmiddelen voor sportclubs

Per 29 april kunnen sommige sportverenigingen (gedeeltelijk) weer opstarten. Daar komen veel aspecten bij kijken. Om clubs te helpen is een checklist voor het opstarten van je vereniging ontwikkeld, die je helpt de juiste stappen te zetten.

De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus heeft veel gevolgen voor sportverenigingen, bijvoorbeeld voor financi√ęn en de accommodatie. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Op de vereniging is het minder druk dan normaal en een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag is daardoor anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Hoe kun je de sport dan toch op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen heeft NOC*NSF een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

Hoe te handelen bij een op corona positief geteste sporter

NOC*NSF | Overzicht toegankelijkheid noodmaatregelen per groep

NOC*NSF heeft een inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid van noodmaatregelen per groep. Hieronder een update per 23 juli 2020.

NOC*NSF | Compensatieregelingen voor sportverenigingen voor schade door coronamaatregelen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financi√ęle gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek hieronder snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financi√ęle compensatie aan voor jouw sportclub! Wij actualiseren deze informatie continu, dus kom regelmatig terug om te checken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen, ook naar jouw sportbond, en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier kunnen we de financi√ęle schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden.

Open de tool 'Vraag financi√ęle compensatie aan voor jouw sportclub'

FAQ

Laatst gewijzigd op 1 februari 2021 om 10:23