Home Sport & organisatie → Sportprotocol Corona

Sport­pro­to­col Corona

Op deze pag¬≠i¬≠na is alles ron¬≠dom sport en coro¬≠na terug te vin¬≠den. Bij nieuwe maatregelen/‚Äčrichtlijnen vin¬≠dt een update plaats.

Protocollen zijn opgesteld om het sporten zo coronaveilig en verantwoord te laten verlopen. IJshockey Nederland vult deze pagina aan met een sportspecificiek protocol. Bij nieuwe maatregelen/richtlijnen vindt een update plaats.

RIVM | Generiek kader 'Coronamaatregelen'

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‚ÄėCoronamaatregelen‚Äô opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Algemeen protocol verantwoord sporten

Op 13 oktober heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voor de topsport en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De jeugd tot achttien jaar mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Topsporters mogen blijven sporten op aangewezen topsportlocaties.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. De per 14 oktober ingestelde nieuwe maatregelen zijn hier te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Per 29 september had het kabinet al besloten dat er geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs en sloot het de sportkantines.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygi√ęnevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Klik hier voor het protocol verantwoord sporten. Dit protocol gaat uit van de per 14 oktober 22.00 uur geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

LET OP: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl).

Veelgestelde vragen coronavirus en sport

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl.

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom heeft NOC*NSF een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorie√ęn. De FAQ wordt doorlopend gewijzigd.

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs heeft NOC*NSF een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A raadplegen.

Adviezen IJshockey Nederland sportspecifiek

Hieronder sportprotocol sportspecifiek van IJshockey Nederland in het kader van het organiseren van trainingen en wedstrijden. Bij nieuwe maatregelen/richtlijnen vindt een update plaats.

Tijdelijke maatregelen scheidsrechters en aangepaste spelregels inzake COVID-19

Protocol verantwoord sporten Vereniging Kunstijsbanen Nederland

Hieronder sportprotocol Vereniging Kunstijsbanen Nederland (richtlijnen verantwoord sporten sportaccommodaties met kunstijs).

Voorlichtingsposters en informatieborden

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.
In het pakket zit ook een set met informatieborden waarmee clubs en sportaanbieders hun accommodatie van routing en informatie op specifieke plekken kunnen voorzien. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar om leden te informeren via je eigen website of social media-kanalen.

Top 10 corona issues voor sportclubs

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF voor iedereen die verenigingen ondersteunt en adviseert een top tien samengesteld van de belangrijkste issues die spelen bij clubs. Samen vormen de tien delen een handleiding vol tips en aandachtspunten voor de club.

Sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus

Samen met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, heeft NOC*NSF een document opgesteld met sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus. Het doel van dit document is het geven van voorlichting over sporten en bewegen als je
1) geen klachten hebt
2) wel klachten hebt van neusverkoudheid / hoesten / keelpijn / benauwdheid en / of koorts en
3) als je ziek bent geweest.
Op deze manier zorg je, ook met het coronavirus in ons midden, toch voor genoeg beweging en kan je op een veilige manier sporten.

Checklists en hulpmiddelen voor sportclubs

Per 29 april kunnen sommige sportverenigingen (gedeeltelijk) weer opstarten. Daar komen veel aspecten bij kijken. Om clubs te helpen is een checklist voor het opstarten van je vereniging ontwikkeld, die je helpt de juiste stappen te zetten.

De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus heeft veel gevolgen voor sportverenigingen, bijvoorbeeld voor financi√ęn en de accommodatie. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Op de vereniging is het minder druk dan normaal en een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag is daardoor anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Hoe kun je de sport dan toch op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen heeft NOC*NSF een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

Hoe te handelen bij een op corona positief geteste sporter

Overzicht toegankelijkheid noodmaatregelen per groep

NOC*NSF heeft een inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid van noodmaatregelen per groep. Hieronder een update per 23 juli 2020.

Coronavirus: financi√ęle regelingen

Klik hier voor overzicht financi√ęle regelingen op de website van de Rijksoverheid.

FAQ

Laatst gewijzigd op 16 oktober 2020 om 15:01