Home Sport & organisatieScheidsrechters → Instructies
Stripesheader

Instruc颅ties

Rol van een referee

Center ice face-off door linesman

Scheidsrechterstekens

De scheidsrechter geeft door middel van een teken aan welke overtreding een speler heeft begaan. Hieronder overzicht van de scheidsrechtertekens, compleet met de mogelijke tijdsduur van de bijbehorende straf.

Uitleg coincidental penalties

Hieronder presentatiesheets uitleg coincidental penalties.

Instructieavonden FairPlay & Respect

Hieronder presentatiesheets die clubs kunnen gebruiken tijdens de instructieavonden Fair Play & Respect.

Body checks vormen een wezenlijk onderdeel van het ijshockeyspel

IJshockey, het fysieke element in deze sport en de veiligheid van de spelers
Body checks vormen een wezenlijk onderdeel van het ijshockeyspel. Het is een van de manieren om een tegenstander de puck te ontfutselen. Body checks, mits goed uitgevoerd, leveren geen gevaar tot verwonding. Zaak is wel dat spelers door trainers en coaches op de juiste wijze ge茂nstrueerd worden en dat scheidsrechters weten wat wel en wat niet is toegestaan. Scheidsrechters dienen altijd consequent op te treden, maar zeker in het geval van ongeoorloofd en/of gevaarlijk body contact.

Alvorens in te gaan wat een legale body check is en welke overtredingen streng aangepakt dienen te worden eerst het volgende:

Elke speler is er verantwoordelijk voor dat hij zichzelf niet kwetsbaar opstelt, terwijl aan de andere kant de speler die een check wil geven, zich ervan bewust moet zijn dat zijn tegenstander zich niet in een positie bevindt waarin hij zichzelf niet kan beschermen en indien dit wel het geval is dan dient de speler het fysieke contact te vermijden of te minimaliseren.

De onderstaande factoren zijn van belang bij de beoordeling van het bovenstaande:

Heeft de tegenstander zich, onmiddellijk voorafgaand of tijdens de check, kwetsbaar opgesteld en kan hij zich niet beschermen?
Was het contact of de check te vermijden?
Waren de twee spelers betrokken in de strijd om de puck voor dat er contact met de boarding werd gemaakt?
Werd de boarding als wapen gebruikt om de impact richting tegenstander te verhogen?
Maakt de speler die checkt gebruik van overmatig geweld en/of een verhoogde acceleratie?
Wat was de intentie van de check: het veroveren van de puck op de tegenstander, het spelen van de puck of het afstraffen van de tegenstander?
Werd de tegenstander krachtig tegen de boarding gecheckt?
Geluid of verwonding zijn geen graadmeter voor het opleggen van een straf. Het is de verantwoording van de speler die checkt om zich er van te vergewissen dat zijn tegenstander zichzelf ook daadwerkelijk kan beschermen. Zo niet, dan moet hij het lichamelijke contact minimaliseren of vermijden.

Bij het bepalen of contact vermeden zou kunnen worden dient rekening gehouden te worden met:
of de tegenstander zich, tijdens of direct voorafgaand aan de check, kwetsbaar opstelt;
of de speler die checkt zijn tegenstander in een kwetsbare positie duwt of checkt;
of de check onvermijdbaar is.

Wat is een body check? Een body check is een actie om met je lichaam de tegenstander de puck te ontnemen.

Een reglementaire body check
wordt uitgevoerd met heup of schouder;
raakt de tegenstander van opzij of van voor;
raakt de tegenstander op het lichaam tussen knie en schouder.

Overige kenmerken:
Tegenstander in bezit puck
GEEN aanloop
NIET springen
GEEN gebruik van stick, elleboog, been, voet, check from behind, arm cross check
Een body check is NIET bedoeld om de tegenstander te straffen of te intimideren.

BOARDING
De actie waarbij een speler een tegenstander met geweld, op welke manier dan ook, tegen de boarding aan werkt. Op welke manier dan ook betekent o.a.: middels het nemen van een aanloop, middels een body check, middels het laten struikelen of middels het gebruik van de elleboog.

CHARGING
De actie waarbij een speler meer dan 2 snelle slagen maakt of van grote afstand komt aan schaatsen om op deze manier de bodycheck meer kracht bij te zetten met als enig doel de tegenstander te intimideren of af te straffen.

Voorbeelden:
springende beweging bij het body checken (schaatsen van het ijs);
aanloop nemen voordat de body check wordt gedaan.

CLIPPING
De actie waarbij een tegenstander gecheckt wordt op of onder de knie. Straffen Bovenstaande overtredingen moeten, naar het oordeel van de scheidsrechter, bestraft worden met een minor penalty, een major automatische game misconduct penalty of een match penalty. Indien er sprake is van een verwonding dan heeft de scheidsrechter slechts de keuze uit de 2 laatst genoemde straffen.

CHECKING FROM BEHIND
De actie waarbij een tegenstander in de rug wordt gecheckt en de betreffende speler zich niet bewust is van dat de check gegeven wordt en zichzelf niet kan beschermen. (Indien de speler zelf zijn rug naar de tegenstander keert, dan is geen sprake van checking from behind.

Ter beoordeling of een body check een check from behind is en zo ja, welke straf opgelegd dient te worden, kan men zich de volgende vragen stellen:
Kan de speler die de check uitdeelt het rugnummer van zijn tegenstander zien?
Draait de speler die de check krijgt, op het laatste moment zelf zijn rug naar zijn tegenstander?
Kan de gecheckte speler zichzelf beschermen?
Staat de speler die de check uitdeelt stil of is hij in beweging?
Vindt de check plaats op 鈥渙pen ijs鈥 of langs de boarding?
Komt de speler door de body check tegen de boarding of het doel?
Gaat het hoofd van degene de gecheckt wordt als eerste tegen de boarding of doel?
Slaat het hoofd van de speler die gecheckt wordt naar achteren?

CHECKING TO THE HEAD AND NECK
De actie waarbij een tegenstander door een directe actie boven de schouders wordt geraakt.

Voorbeelden:
Een speler raakt zijn tegenstander boven de schouder middels het uitsteken van arm, elleboog, onderarm of schouder, hieronder inbegrepen:
Een speler dirigeert zijn tegenstander met het hoofd tegen het plexiglas dirigeert;
Een speler die zijn lichaam (opwaarts of zijwaarts) uitstrekt.
Een crosscheck boven schouderhoogte.
Opmerking: Een speler moet zijn hoofd omhoog (head up) houden en erop bedacht zijn dat hij, als hij in het bezit is van de puck, gecheckt kan worden.

Straffen
De overtredingen Checking from behind en Checking to the head and neck moeten, naar het oordeel van de scheidsrechter, bestraft worden met een minor penalty automatische misconduct penalty, een major automatische game misconduct penalty of een match penalty. Indien er sprake is van een verwonding dan moet de scheidsrechter een match penalty opleggen.

Laatst gewijzigd op 22 september 2020 om 23:09