Home OrganisatieSamen voor een veilig sportklimaat → Hoe maakt een club gebruik van de Regeling Gratis VOG?

Hoe maakt een club gebruik van de Rege­ling Gra­tis VOG?

Wat een VOG betekent voor de club?

Daar heeft de overheid een handige voorlichting voor gemaakt: Wat is de VOG precies. Lees er hier meer over.

Hoe maakt een club gebruik van de Regeling Gratis VOG?


Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat een club zich aanmeldt voor de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan de voorwaarden.

Hierna kun je als club de volgende vijf stappen doorlopen:

  • Meld de club aan via nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kun je stap 2 t/m 5 zetten. Bij een afwijzing van het CIBG kan je club hulp inschakelen van NOC*NSF.
  • Vraag e-Herkenning aan. Een e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  • Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Let op: vink in stap 2.4 van de aanvraag het juiste screeningsprofiel aan. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om risicogebied 8 (Personen) aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
  • Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.
  • Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Wanneer komt een vrijwilliger in aanmerking voor de gratis VOG-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG, dient een vrijwilliger aan de criteria te voldoen (komt in contact met jeugd/kwetsbare groepen). Dit betreft zowel vrijwilligers die een functie vervullen bij een sportclub, als vrijwilligers die rechtstreeks voor een bond werken (bondsvrijwilligers). Andere functionarissen in de sport (bijvoorbeeld personen die meer betaald krijgen dan alleen een vrijwilligersvergoeding) komen niet in aanmerking voor een gratis VOG.

Welke organisaties kunnen deelnemen aan de regeling gratis VOG-regeling?


Wanneer de organisatie een sportorganisatie is die geen winstoogmerk heeft en waarbij het werk uitgevoerd wordt door vrijwilligers en voldaan is aan bovenstaande criteria, kan deelgenomen worden aan de regeling gratis VOG.

Ondersteuning via de expertpool


Er is een pool van experts beschikbaar die met jou als bestuurder en met de club kunnen meekijken hoe jullie de VOG-regeling goed en duurzaam kunnen invoeren. De experts hebben 15 uur per club beschikbaar om ondersteuning te verlenen. Wil je gebruikmaken van de clubondersteuning, neem dan contact op met [email protected].

Laatst gewijzigd op 6 juli 2024 om 11:16