Home OrganisatieSamen voor een veilig sportklimaat → Sociale veiligheid in de sport: ondersteun de 4 v’s

Soci­a­le vei­lig­heid in de sport: onder­steun de 4 v’s

NOC*NSF vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis: de 4 v’s voor veiligheid (basiseisen sociale veiligheid). De 4 v’s bieden een stevig fundament: clubs die aan de 4 v’s voldoen, bouwen mee aan een sociaal veilige sportomgeving. Daarom moedigen we sportbonden, gemeenten en lokale partijen aan om de 4 v’s voor veiligheid te ondersteunen en clubs te motiveren hiermee aan de slag te gaan.

De basis van sociale veiligheid


Om sociale veiligheid in de sport te realiseren, is het belangrijk bij de basis te beginnen. Een basis waar alle sportclubs aan zouden moeten voldoen. Hiermee sluiten we onnodig risico uit, en zorgen we voor belangrijke randvoorwaarden rondom de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Om bij sportclubs het belang van de 4 v’s zoveel mogelijk te benadrukken, starten we in januari met een sportbrede campagne: De 4 v’s voor veiligheid.

De 4 v’s zijn:

  • Verenigingsbrede gedragscode
  • Vertrouwenscontactpersoon op de club
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  • Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Wat kan de sport nu al doen?

We streven ernaar om zoveel mogelijk bonden, gemeenten en lokale organisaties enthousiast te maken voor de 4 v’s, zodat sportclubs vanaf januari één duidelijke boodschap horen van de gezamenlijke sport: ga aan de slag met de 4 v’s. Op de landingspagina staat meer informatie over de 4 v’s, hoe clubs deze in kunnen voeren en handige tips, tools en goede voorbeelden. Deze informatie is vrij beschikbaar en ook vóór januari al te gebruiken: want hoe eerder clubs werken aan sociale veiligheid, hoe beter.

Jouw organisatie in de sport kan vanaf januari meedelen met de campagne. Voor die tijd kan je al gebruik maken van het beschikbare materiaal en de beschikbare informatie. Bijvoorbeeld voor het inrichten van de website, voor het inplannen van communicatiemomenten maar óók om kritisch binnen eigen organisatie te kijken of er op dit moment al voldoende informatie is over sociale veiligheid én of dit makkelijk vindbaar is. Op de themapagina's voor bonden, gemeenten en clubs staat meer informatie over hoe je inhoudelijk aan de slag kunt gaan met het thema. Ook worden er voor gemeenten en lokale partijen webinars aangeboden en houden we je via een nieuwsbrief graag op de hoogte. Zo werken we samen aan een sociaal veilige sport voor iedereen.

Ga aan de slag en blijf op de hoogte

Voor bonden
Voor gemeenten en lokale partijen
Voor clubs

Laatst gewijzigd op 2 juli 2024 om 17:49