Home OrganisatieSamen voor een veilig sportklimaat → Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Wat is grens­over­schrij­dend gedrag?

Van pesten tot en met seksueel misbruik

Onder grensoverschrijdend gedrag (GOG) valt al het gedrag dat we niet willen zien binnen de vereniging. Het gaat dan over schendingen van normen en waarden van de sport en samenleving zoals die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, statuten, reglementen en gedragscodes. Denk daarbij aan seksuele intimidatie en seksueel misbruik, discriminatie, intimidatie- en machtsmisbruik, pesten, fysieke en verbale agressie, dopingovertredingen, wedstrijdmanipulatie, matchfixing en fraude. Zorg er als bestuur voor dat je gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maakt, zodat iedereen weet waar de grenzen liggen.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand), shame sexting (het onder dwang delen van sexy foto's/filmpjes) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting.

Spreek gedragsregels af

Bepaal met elkaar welk gedrag je binnen de vereniging wilt zien en leg dit vast. Met de gedragsregels of verenigingsregels creëer je een basis voor een open cultuur waarbinnen je ongewenst gedrag bespreekbaar kunt maken. Je kunt voorbeelden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie of pesten, expliciet benoemen in de gedragsregels. Gebruik de gedragsregels die we binnen IJshockey Nederland hebben afgesproken daarbij als basis en vul ze aan met specifieke verenigingsregels.

Laatst gewijzigd op 2 juli 2024 om 17:49