Home OrganisatieVerenigingsondersteuning → Vertrouwenscontactpersoon

Ver­trou­wens­con­tact­per­soon

De rol van Ver­trou­wens­con­tact­per­soon (VCP) is in het leven geroe­pen om bin­nen een ver­e­ni­ging of bond een eer­ste aan­spreek­punt te hebben

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze scholing.

De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de scholing hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of als zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige scholing waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De scholing wordt afgesloten met een bewijs van deelname van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Klik hier voor het functieprofiel van een VCP.

Neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon IJshockey Nederland

De vertrouwenscontactpersoon van IJshockey Nederland is mevrouw Dea Jaspers. Vul onderstaand formulier in en dit komt zonder tussenkomst rechtstreeks bij haar binnen.

Laatst gewijzigd op 12 april 2024 om 18:35