Home Sport & organisatieWedstrijdzaken → Competitieopzet U11/U9-toernooien seizoen 2021-2022

Com­peti­tieopzet U11/U9-toer­nooien seizoen 2021 – 2022

Alcmaria Flames Alkmaar U11/U9
Amsterdam Tigers U11/U9
Red Eagles 's-Hertogenbosch U11/U9
Yeti's Breda U11/U9
Dordrecht Lions U11/U9
Eindhoven Kemphanen U11/U9
Smoke Eaters Geleen U11/U9
GIJS Groningen U11/U9
Hijs Hokij Den Haag U11/U9
UNIS Flyers Heerenveen U11 Blauw
UNIS Flyers Heerenveen U11 Wit
UNIS Flyers Heerenveen U9
OG Capitals Leeuwarden U11/U9
Leiden Lions U11/U9
Nijmegen Devils U11
Tilburg Trappers U11/U9
IJCU Dragons Utrecht U11/U9
Zoetermeer Panters U11/U9

Aangepaste spelregels U11/U9

Speelveld
a. U11- en U9-wedstrijden worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. U9-ijshockey wordt in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. U11-ijshockey wordt in de lengte op twee derde van de ijsvlakte gespeeld.

b. Op de denkbeeldige lijn (op 21.32 m vanaf de korte boarding en op 1.5 m afstand van de blauwe lijn) tussen het U9-speelveld en het U11-speelveld dient een afscheiding te zijn aangebracht. Hiervoor gelden de volgende criteria:
- de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;
- de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;
- aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen.

c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te verbieden.

d. In het U9-speelveld dienen op het ijs tegen de reguliere boarding aan de korte zijde van de ijsbaan twee spelersbanken te worden geplaatst.

e. U11 maakt gebruik van de reguliere spelersbanken.

f. Bij U9-ijshockey dient tussen de achterkant van het doel en de boarding een strook van één meter ijs open te zijn. Het midden van het doel staat op de lengte-as die het speelveld in twee gelijke helften verdeelt. Bij U9-ijshockey is het doel 130 cm breed en 90 cm hoog binnenkant paal gemeten.

g. Bij U11-ijshockey wordt op een fictieve doellijn op 2.5 meter van de blauwe lijn één van de doelen geplaatst. Het andere doel wordt op de reguliere plaats op de reguliere doellijn geplaatst. Het midden van de doelen staat op de lengte-as die het speelveld in twee gelijke helften verdeelt. Bij U11-ijshockey worden reguliere ijshockeydoelen gebruikt.

Teamsamenstelling
a. Gedurende het spel mogen van een U9-team niet meer dan vijf spelers - vier veldspelers en één doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden.

b. Gedurende het spel mogen van een U11-team niet meer dan zes spelers - vijf veldspelers en één doelverdediger - zich tegelijk op het speelveld bevinden.

Speeltijd
a. U11- en U9-wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.

b. Tijdens een toernooitje met drie clubs worden zes wedstrijdjes gespeeld volgens het volgende schema:
team A vs team B
team C vs team B
team C vs team A
team B vs team A
team B vs team C
team A vs team C

c. Deze wedstrijdjes duren 15 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').

Wisselsignaal
Om de 90 seconden klinkt een wisselsignaal. 10 Seconden na het wisselsignaal wordt een face-off genomen op de fictieve middenlijn van het speelveld. Indien binnen 15 seconden voor het verstrijken van de 90 seconden een spelonderbreking plaatsvindt bij de U11, dient het wisselsignaal direct te klinken.

Straffen
a. In het geval van overtreding van de spelregels is bij U11, met uitzondering van de situatie zoals in lid b beschreven, het volgende van toepassing:
- de bestrafte U11-speler wordt naar de strafbank verwezen;
- de straf geldt voor de lopende shift (= de speeltijd tussen twee wisselsignalen);
- het team van de bestrafte speler speelt in numerieke minderheid;
- wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord, mag de speler weer deelnemen aan het spel;
- de teamleiding dient na afloop van de straf aan de betreffende speler uit te leggen waarvoor de straf werd opgelegd.

b. Indien een U11-speler binnen 15 seconden voor het einde van een shift of tijdens het wisselen wordt bestraft, is het volgende van toepassing:
- de bestrafte U11-speler wordt naar de strafbank verwezen;
- de straf geldt voor de komende shift (= de speeltijd tussen twee spelerswissels);
- het team van de bestrafte speler speelt op normale sterkte (de straf van de U11-speler wordt dus een persoonlijke straf);
- aangezien er geen numerieke minderheid door de straf ontstaat, blijft de speler op de strafbank wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord;
- de teamleiding dient na afloop van de straf aan de betreffende speler uit te leggen waarvoor de straf werd opgelegd.

c. Bij U11 worden straffen niet op het scorebord vermeld.

Overige afwijkende spelregels
a. Bij U11 en U9 zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals beschreven onder Straffen.

b. Bij U11 en U9 zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot fluit de scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is toegestaan. Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, wordt dat bestraft zoals beschreven onder Straffen.

c. Bij U11 en U9 zijn de icing- en off-side-spelregel niet van toepassing.

d. Bij U11 en U9 worden de face-offs bij aanvang van de wedstrijd, na een wissel en na een doelpunt, genomen op de denkbeeldige middellijn.

e. Indien bij U11 en U9 de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de puck vasthoudt, wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.

NB
Ook bij U11 en U9 moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie seconden de puck zelf weer in het spel te brengen.


f. Indien bij U11 de scheidsrechter affluit vanwege een overtreding, wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee hoeken aan de korte zijde van het bestrafte team werpt.

g. Bij U9 worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord.

Laatst gewijzigd op 10 november 2021 om 01:39