Home Sport & organisatieWedstrijdzaken → Competitieopzet U12-junioren seizoen 2020-2021

Com­peti­tieopzet U12-junioren seizoen 2020 – 2021

Deelnemende teams
Alcmaria Flames Alkmaar U12
Amsterdam Tigers U12
Yeti's Breda U12
Red Eagles 's-Hertogenbosch U12
Hijs Hokij Den Haag U12
Dordrecht Lions U12
Eindhoven Kemphanen U12
Smoke Eaters Geleen U12
UNIS Flyers Heerenveen U12
GIJS Groningen U12
OrangeGas Capitals Leeuwarden U12
Predators (Leiden/Zoetermeer) U12
Nijmegen Devils U12
Tilburg Trappers U12
IJCU Dragons Utrecht U12

Competitieopzet
In het seizoen 2020-2021 worden wedstrijden bij de U12 op full ice afgewisseld met 3 op 3 wedstrijden in toernooivorm. Tijdens deze zogenaamde 3 op 3 toernooien worden op één locatie 3 teams uitgenodigd om tegen elkaar in toernooivorm 3 op 3 wedstrijden te spelen.

De wedstrijden en toernooien worden zes weken vooruit gepland. Twee weken voor aanvang van de planning worden de wedstrijden gecommuniceerd en gepubliceerd. De criteria die bij de indelingen zullen gelden zijn op volgorde:
1. Reisafstand (uitgangspositie is zo min mogelijk kilometers reizen)
2. Sterkte (uitgangspositie is om teams van gelijkwaardig niveau tegen elkaar te laten spelen)
3. Aantal malen tegen elkaar gespeeld. (Uitgangspositie is gelimiteerd aantal keren tegen elkaar spelen)

De uitslagen van de full ice wedstrijden worden per wedstrijd bijgehouden en met digitale sheet vastgelegd, echter zullen de uitslagen niet gepubliceerd worden. Ook zal er geen rangschikking aan worden gekoppeld. De uitslagen van de 3 op 3 wedstrijden worden niet officieel bijgehouden.

Aangepaste spelregels toernooivorm 3 op 3 wedstrijden

Speelveld
a. Twee U12-wedstrijden 3 op 3 worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. Beide wedstrijden worden in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. Het middenvak blijft leeg.

b. Op beide blauwe lijnen dient een afscheiding te zijn aangebracht. Hiervoor gelden de volgende criteria:
- de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;
- de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;
- aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen.

c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te verbieden.

d. Aan beide speelvelden dienen twee banken geplaatst te worden (beide teams een bank).

e. Beide doelen worden tegenover elkaar geplaatst. De doelen worden op de beide cirkels geplaatst. De cirkellijn geldt als doellijn.

Teamsamenstelling
Gedurende het spel mogen van een U12-team niet meer dan drie spelers en één doelverdediger zich tegelijk op het speelveld bevinden.

Speeltijd
a. Beide wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.

b. Tijdens een toernooitje met drie clubs (zes teams) worden zes wedstrijden gespeeld volgens het volgende schema:
Wedstrijdtijd 1
1A - 2A en 1B - 2B
Wedstrijdtijd 2
3A - 2A en 3B - 2B
Wedstrijdtijd 3
1A - 3A en 1B - 3B
Wedstrijdtijd 4
1A - 2A en 1B - 2B
Wedstrijdtijd 5
3A - 2A en 3B - 2B
Wedstrijdtijd 6
1A - 3A en 1B - 3B

c. Deze wedstrijdjes duren 16 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').

d. Wisselsignaal
Om de 60 seconden klinkt een wisselsignaal. Het spel stopt niet.

Straffen
a. Bij een overtreding aangegeven door de scheidsrechter, zal aan de speler waarbij de overtreding is begaan een zogenoemde break away penalty shot worden toegewezen.

b. Een speler die een game misconduct ontvangt zal automatisch geschorst worden voor de volgende wedstrijd.

c. Een speler die een match penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor het restant van de toernooidag.

d. Schreeuwen, vloeken of klagen bij de scheidsrechter zal direct worden bestraft met een 10 minuten misconduct. De speler mag niet meer spelen in de betreffende wedstrijd.

e. Een team dat na het wisselsignaal de puck aanraakt wordt bestraft met een penalty shot break away tegen.

Overige afwijkende spelregels
a. Bij U12 3 op 3 wedstrijden zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals beschreven onder Straffen. Body contact is wel toegestaan.

b. Bij U12 3 op 3 wedstrijden zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot fluit de scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is toegestaan. Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, wordt dat bestraft zoals beschreven onder Straffen.

c. Bij U12 3 op 3 wedstrijden worden face-offs uitsluitend genomen bij aanvang van de wedstrijd en na een blessureonderbreking. De face-off wordt genomen op de denkbeeldige middellijn.

d. Indien bij een U12 3 op 3 wedstrijd een doelpunt wordt gescoord wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.

e. Indien bij een U12 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de puck vasthoudt, wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.

NB
Bij een U12 3 op 3 wedstrijd moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie seconden de puck zelf weer in het spel te brengen.


f. Indien bij een U12 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit vanwege een overtreding, wordt het spel hervat met een zogenaamde break away penalty shot.

g. Bij een U12 3 op 3 wedstrijd worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord.

Bodychecken is niet toegestaan in de U12-competitie.

Vanaf het seizoen 2019-2020 is het niet meer geoorloofd om bodychecks te geven tot en met U12 leeftijdscategorie. Bodycontact zal zeker wel nog worden toegelaten. De reden waarom IJshockey Nederland tot dit besluit is gekomen is; 1) Omdat hiermee in andere landen veel succes wordt geboekt, 2) Omdat de focus voor de jonge speler gericht zal zijn op de uitvoering van de juiste techniek bij bodycontact en hierdoor ook een betere techniek ontwikkeld wordt om op latere leeftijd om te gaan met bodychecking. Bodycontact is een onderdeel van competitief ijshockey op alle leeftijdsniveaus. Om op een juiste manier uitleg te geven aan het verschil tussen bodychecking en bodycontact is een volgende uitleg samengesteld. Tevens is een YouTube link beschikbaar met daarin voorbeelden vanuit de praktijk. Deze video is samengesteld door USA Hockey waar bodychecking tot en met U13 verboden is.
Het concept van schaatsen, sturen van je tegenstander en positionering van je lichaam en tevens het op de juiste manier gebruiken van je stick (stick on puck) is een belangrijke en legale individuele tactiek. Legaal "bodycontact" treedt op wanneer een speler lichamelijk contact maakt tijdens het sturen en daarbij een poging doet de puck te veroveren. Een speler mag met het gebruik maken van zijn lichaam de puck scheiden van een puckdrager. Hij of zij maakt daarbij gebruik van zijn lichaam. Een illegale bodycheck bestaat uit het nemen van twee of drie schaatsslagen met als opzet om uitsluitend het lichaam te spelen en niet de puck. Ook het springen, contact met je hoofd, uitstrekken van je armen bij het contact maken en checken in de rug zijn illegale manieren van bodychecking.
Het belangrijkste verschil tussen bodycontact en bodychecking is dat bij bodycontact de verdedigende speler altijd de focus heeft om de puck te veroveren in plaats van het lichaam te spelen.

Voorbeelden USA Hockey goed bodycontact:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=q-zaNHNI3wc

Nieuwe versie

Laatst gewijzigd op 16 september 2020 om 18:49