Contactgegevens wedstrijdsecretarissen

Na inloggen vinden de wedstrijdsecretarissen op de loginpagina een link naar de lijst met contactgegevens van wedstrijdsecretarissen per divisie.

Na inloggen vinden de wedstrijdsecretarissen op de loginpagina een link naar de lijst met contactgegevens van wedstrijdsecretarissen per divisie. Staat iemand ten onrechte als contactpersoon geregistreerd of met verkeerde gegevens? Neem dan contact op met de ledenadministrateur van de club en laat die de gegevens in de ledenadministratie aanpassen. De correcties worden onmiddellijk in dit overzicht verwerkt. In het belang van een goed verloop van de competitie verzoeken wij de clubs en contractanten van de (juiste) wedstrijdsecretaris in de online ledenadministratie het (juiste) mobiele telefoonnummer (Mobiel) en het (juiste) e-mailadres (E-mail) te vermelden opdat de lijst met contactgegevens compleet en actueel is en blijft.