Home Sport & organisatieWedstrijdzaken → Leeftijdsbepalingen seizoen 2020-2021

Leefti­jds­bepalin­gen seizoen 2020 – 2021

Hieron­der staan de leefti­jds­bepalin­gen voor het seizoen 2020 – 2021.

Leeftijdsbepaling U19+ seizoen 2020-2021

a. In de U19+-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2002 (U19) of later.

b. In de U19+-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2001 (U20) en 2000 (U21) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen, dienen zij via het teamregistratieformulier (longlist) te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers mogen uitkomen in de U19 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd speelgerechtigd zijn.

c. In de U19+-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement maximaal vijf spelers geboren in 2001 (U20) en 2000 (U21) uitkomen. Voordat deze spelers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen, dienen zij via het teamregistratieformulier (longlist) te worden aangemeld. De aldus aangemelde spelers mogen uitkomen in de U19 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd speelgerechtigd zijn.

d. In de U19+-competitie mogen onbeperkt meisjes/vrouwen uitkomen ongeacht leeftijd.

Leeftijdsbepaling U16 seizoen 2020-2021

a. In de U16-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2005 (U16) of later.

b. In de U16-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2004 (U17) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen, dienen zij via het teamregistratieformulier te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers mogen uitkomen in de U16 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd speelgerechtigd zijn.

c. In de U16-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 spelers geboren in 2004 (U17) dispensatie worden aangemeld.

NB 1: Indien een speler geboren in 2004 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is de dispensatie daarmee aangemeld.

NB 2: Spelers geboren in 2004 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor dispensatie mogen alleen in de U16-competitie uitkomen.


d. In de U16-competitie mogen meisjes/vrouwen geboren in 2002 (U19), 2003 (U18) en 2004 (U17) uitkomen.

Leeftijdsbepaling U14 seizoen 2020-2021

a. In de U14-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2007 (U14) of later.

b. In de U14-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2006 (U15) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen dienen zij via het teamregistratieformulier te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers mogen uitkomen in de U14 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd speelgerechtigd zijn.

c. In de U14-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 spelers (mannelijk/ vrouwelijk) plus 2 meisjes geboren in 2006 (U15) dispensatie worden aangemeld.

NB 1: Indien een speler geboren in 2006 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is de dispensatie daarmee aangemeld.

NB 2: Spelers geboren in 2006 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor dispensatie mogen alleen in de U14-competitie uitkomen.

Leeftijdsbepaling U12 seizoen 2020-2021

a. In de U12-competitie mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2009 (U12) of later.

b. In de U12-competitie mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2008 (U13) uitkomen. Voordat deze doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen dienen zij via het teamregistratieformulier (longlist) te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers mogen uitkomen in de U12 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd speelgerechtigd zijn.

c. In de U12-competitie mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 spelers (mannelijk/ vrouwelijk) plus 2 meisjes geboren in 2008 (U13) dispensatie worden aangemeld.

NB 1: Indien een speler geboren in 2008 via het teamregistratieformulier wordt aangemeld, is de dispensatie daarmee aangemeld.

NB 2: Spelers geboren in 2008 die via het teamregistratieformulier worden aangemeld voor dispensatie mogen alleen in de U12-competitie uitkomen.

Leeftijdsbepaling U10 en U8 seizoen 2020-2021

a. Bij de U8 mogen junioren uitkomen geboren in 2013 (U8) of later.

b. Bij de U8 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2012 (U9), die in het vorige seizoen (seizoen 2019-2020) voor de eerste keer meededen bij de U8 of die dat in het huidige seizoen (seizoen 2020-2021) voor de eerste keer doen.

c. Bij de U10 mogen junioren uitkomen geboren in 2011 of later.

d. Bij de U10 mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2010 (U11), die in het vorige seizoen (seizoen 2019-2020) voor de eerste keer meededen bij de U10 of die dat in het huidige seizoen (seizoen 2020-2021) voor de eerste keer doen.

Leeftijdsbepaling Junioren (voorheen Aspiranten) seizoen 2020-2021

a. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mag een onbeperkt aantal junioren uitkomen geboren in 2004 of later (U17 en jonger).

b. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mogen op basis van artikel 19 van het sportreglement doelverdedigers geboren in 2003 (U18) voor dispensatie worden aangemeld. Voordat deze doelverdedigers hun eerste competitiewedstrijd in deze leeftijdscategorie spelen dienen zij te worden aangemeld. De aldus aangemelde doelverdedigers mogen uitkomen in de U17 en hogere competities, waarin zij gezien hun leeftijd speelgerechtigd zijn.

c. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mag op basis van artikel 19 van het sportreglement voor maximaal 3 spelers geboren in 2003 (U18) dispensatie worden aangevraagd. NB: Het aanmelden van een speler geboren in 2003 via het teamregistratieformulier staat gelijk aan het aanvragen van dispensatie.

d. In de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) mogen meisjes/vrouwen geboren in 2002 (U19) uitkomen.

Bepaling ten aanzien van meedoen in andere competities
a. Clubs (leden of contractanten) die ook met andere teams aan andere competities meedoen, moeten de spelers die meedoen aan de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) voor aanvang van juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) aanmelden voor deelname aan die juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie).

b. Clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, kunnen na aanvang van de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) extra spelers voor deelname aan de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) aanmelden, mits het spelers betreft die dat seizoen nog niet in een andere competitie uitkwamen.

c. Bij clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, zijn alleen spelers die zijn aangemeld voor deelname aan de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie), speelgerechtigd om in deze jeugdrecreantencompetitie uit te komen.

d. Bij clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, zijn spelers die zijn aangemeld voor deelname aan de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie), niet gerechtigd om voor andere teams in andere competities uit te komen, met uitzondering van de situatie die in het volgende lid wordt beschreven.

e. Clubs die ook met andere teams aan andere competities meedoen, mogen maximaal drie spelers die zijn aangemeld voor deelname aan de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie), ook in andere competities laten uitkomen, mits deze spelers daarvoor voor 1 december 2019 speciaal zijn aangemeld en mits deze spelers in die andere competitie speelgerechtigd zijn op basis van bepalingen die daar gelden.

f. Een speler die op basis van het vorige lid, voor de vierde keer in een andere competitie is uitgekomen, mag niet meer in de juniorencompetitie (voorheen aspirantencompetitie) uitkomen.

NB: Tot 1 december 2020 mogen maximaal drie spelers op basis van lid e. uitkomen in andere competities zonder dat zij daartoe vooraf zijn aangemeld, maar de spelers die dat ook na genoemde datum daadwerkelijk doen, moeten wel voor 1 december 2020 zijn aangemeld.

Leeftijdsbepaling Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde en Zesde divisie seizoen 2020-2021

a. In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde en Zesde divisie mogen spelers geboren in 2004 (U17) of eerder (!) uitkomen.

b. In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Zesde divisie mogen doelverdedigers in alle leeftijdscategorieën uitkomen.

Speelgerechtigdheid Vrouwencompetitie

Deelname aan de Vrouwencompetitie staat open voor alle personen van het vrouwelijke geslacht. Deelnemers aan deze competitie zijn vrij om ook in andere competities uit te komen, onder de voorwaarden zoals die voor de betreffende competities gelden. Vrouwen die in de U19+-competitie uitkomen voor het nationale vrouwenteam zijn gerechtigd ook in de U19+-competitie voor een clubteam uit te komen, met inachtneming van de overige artikelen uit (de bijlage van) het sportreglement.

Laatst gewijzigd op 18 juli 2020 om 11:38