Home OrganisatieWedstrijdzaken → Registreren contactgegevens clubofficials via AllUnited

Regi­stre­ren con­tact­ge­ge­vens clubof­fi­ci­als via AllUnited

In de onli¬≠ne leden¬≠ad¬≠mi¬≠ni¬≠stra¬≠tie kun¬≠nen de clubs/‚Äčcontractanten naast onder ande¬≠re de spe¬≠lers, teamof¬≠fi¬≠ci¬≠als en club¬≠scheids¬≠rech¬≠ters even¬≠eens de (gege¬≠vens van de) bestuurs¬≠le¬≠den en ove¬≠ri¬≠ge kader¬≠le¬≠den vastleggen.

We doen een dringend beroep op de clubs/contractanten om in de online ledenadministratie naast de bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, bestuursleden) de kaderleden

- ledenadministratie
- wedstrijdsecretaris
- technisch coördinator
- wervingscoördinator
- scheidsrechterscoördinator
- coördinator bench officials
- ledenadministrateur
- public relations
- scheidsrechterbegeleider(s)
- vertrouwenspersoon

te registreren. Dit maakt het voor het bondsbureau mogelijk om doelgerichte mails te verzenden.

Kunt u dit verzoek voorleggen aan de ledenadministrateur met het verzoek de (actuele) contactgegevens (inclusief Mobiel en E-mail) van de bestuursleden en de kaderleden zo spoedig mogelijk in te voeren.

Ook doen we een beroep aan de clubs/contractanten om van al uw leden de actuele en volledige (contact)gegevens (inclusief Mobiel en E-mail) in de online ledenadministratie te verwerken.

Binnenkort gaat IJshockey Nederland primair communiceren via de website en het CRM-systeem van AllUnited. Derhalve is het van belang dat de functionarissen met de actuele contactgegevens in het systeem van AllUnited staan opgenomen en dat de contactgegevens van de leden actueel en volledig zijn.

Laatst gewijzigd op 1 februari 2022 om 09:03