Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 3: Geschillen

Arti­kel 3: Geschillen

1. Geschillen welke samenhangen met ijshockey tussen:
- leden en aangeslotenen van de bond onderling;
- leden van de bond en het bondsbestuur;
- aangeslotenen van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden en de leden van de bond, met uitzondering van geschillen welke voortvloeien uit de financi√ęle verplichtingen die deze eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden hebben jegens de leden van de bond waarvan zij lid zijn of waarbij zij zijn aangesloten;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond onderling;
en die niet behoren tot de bevoegdheid van de tuchtcommissie of de commissie van beroep van de bond, worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter onderworpen aan arbitrage van de bond krachtens dit arbitragereglement.
2. Niet aan arbitrage zijn onderworpen uitspraken van de tuchtcommissie of de commissie van beroep en de (wijze van) uitvoering daarvan door het bondsbestuur respectievelijk de
leden.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48