Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 6: De algemeen voorzitter

Arti­kel 6: De alge­meen voorzitter

1. Aan het hoofd van het college van arbiters staat een algemeen voorzitter. De algemeen voorzitter wordt benoemd uit één van de leden van het college van arbiters voorkomend op lijst A als bedoeld in artikel 5 lid 1.
2. De algemeen voorzitter coördineert de werkzaamheden van het college van arbiters, bepaalt en wijzigt in voorkomende gevallen de samenstelling van de arbitragecommissies en bevordert de uniformiteit in de uitspraken van de betreffende arbitragecommissie.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48