Home Regle¬≠men¬≠tenBestuursreglement Gedragscode en Integriteit → Artikel 12: Woordvoering namens de bond

Arti¬≠kel 12: Woord¬≠voe¬≠ring namens de bond

Wanneer een lid van het Bondsbestuur door pers of andere externe partijen wordt benaderd over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband houdend met de Bond verwijst hij naar de voorzitter of de directeur.

Laatst gewijzigd op 17 juni 2024 om 07:03