Home Regle¬≠men¬≠tenBestuursreglement Gedragscode en Integriteit → Artikel 8: Bestuurlijke uitgaven/onkosten

Arti¬≠kel 8: Bestuur¬≠lij¬≠ke uitgaven/‚Äčonkosten

1. Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, dan wel deze uitgaven en gemaakte kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen.

2. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten geldt dat met de uitgave het belang van de Bond is gemoeid en dat deze voortvloeit uit de functie van het lid van het Bondsbestuur.

Laatst gewijzigd op 17 juni 2024 om 06:56