Home Regle¬≠men¬≠tenBestuursreglement Gedragscode en Integriteit → Artikel 9: Declaratie uitgaven/onkosten

Arti¬≠kel 9: Decla¬≠ra¬≠tie uitgaven/‚Äčonkosten

1. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onbezoldigd.

2. Een lid van het Bondsbestuur declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

3. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

4. De directeur van de Bond is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties.

5. In geval van twijfel omtrent een declaratie wordt deze voorgelegd aan het Bondsbestuur.

6. De bestuurlijke uitgaven en onkosten, alsmede de declaraties worden jaarlijks gecontroleerd door de accountant van de Bond, die daarvan verslag uitbrengt aan het Bondsbestuur.

Laatst gewijzigd op 17 juni 2024 om 06:58