Home Regle¬≠men¬≠tenBijlage bij het sportreglement seizoen 2024-2025 → Bijlage II: Switchen spelers tussen Eredivisie, Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Zesde divisie

Bij­la­ge II: Swit­chen spe­lers tus­sen Ere­di­vi­sie, Twee­de divi­sie, Der­de divi­sie, Vier­de divi­sie, Vijf­de divi­sie en Zes­de divisie

a. Het is toegestaan om maximaal vijf met naam genoemde seniorenspelers van de lagere seniorendivisies (Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie) te laten uitkomen in de Eredivisie. Wanneer die betreffende seniorenspelers vijf competitiewedstrijden in de Eredivisie hebben gespeeld, is het deze spelers niet meer toegestaan in een lagere seniorendivisie te spelen. Op het moment dat een seniorenspeler van een lagere seniorendivisie aan het teamregistratieformulier van de eredivisie wordt toegevoegd is de speler automatisch voor hoger spelen aangemeld en wordt het aantal competitiewedstrijden in de Eredivisie geregistreerd. Dit lid is een uitbreiding van de basisregel die in artikel 19, lid a van het sportreglement is opgenomen.

b. Voor het switchen van juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) tussen de Eredivisie, Tweede, Derde, Vierde divisie is de basisregel van toepassing die in artikel 19, lid b van het sportreglement is opgenomen: ‚ÄúVoor een juniorenspeler geldt de basisregel dat hij gerechtigd is om uit te komen in iedere competitie waarin zijn leeftijdscategorie op basis van de leeftijdsbepaling van die competitie mag uitkomen.‚ÄĚ Dit betekent dat juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) onbeperkt mogen switchen tussen de Tweede, Derde, Vierde divisie en U23-competitie. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een wedstrijd in de Eredivisie hebben gespeeld niet toegestaan in een lagere seniorendivisie (Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie) uit te komen.

c. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een competitiewedstrijd in de U23-competitie hebben gespeeld, niet toegestaan in de Vijfde of Zesde divisie te spelen.

d. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een competitiewedstrijd in de Vijfde divisie hebben gespeeld, niet toegestaan in een andere seniorendivisie of de U23-competitie uit te komen.

e. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een competitiewedstrijd in de zesde divisie hebben gespeeld, niet toegestaan in een andere seniorendivisie of de U23-competitie uit te komen.

f. Wanneer een seniorenspeler één competitiewedstrijd in een hogere seniorendivisie (Tweede, Derde, Vierde, Vijfde) heeft gespeeld, is het niet meer toegestaan in een lagere divisie te spelen.

NB: De seniorendivisies zijn van hoog naar laag: Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en Zesde divisie.

g. Voor doelverdedigers geldt een uitzondering op lid f. Doelverdedigers mogen met in achtneming van de volgende bepalingen onbeperkt switchen tussen de Tweede, Derde, Vierde, Vijfde en Zesde divisie. Het hoger spelen van doelverdedigers binnen de lagere seniorendivisies mag altijd. Het lager spelen van doelverdedigers is beperkt tot maximaal 1 divisie lager, dat wil zeggen toegestaan van de Tweede divisie naar de Derde divisie, van de Derde divisie naar de Vierde divisie, van de Vierde divisie naar de Vijfde divisie en van de Vijfde divisie naar de Zesde divisie. En dus niet toegestaan van de Tweede naar Vierde divisie, Derde naar Vijfde divisie of Vierde naar Zesde divisie. Tijdens de play-offs mogen doelverdedigers alleen voor de laagste seniorendivisie waarvoor ze aan het begin van het seizoen zijn aangemeld, uitkomen.

h. Als een competitiewedstrijd in de Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie niet door kan gaan als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een doelverdediger van de eigen club (lid of contractant), is het met in achtneming van lid b. toegestaan een doelverdediger van een andere club mee te laten spelen als de competitieleider toestemming verleent.

i. Wanneer binnen een divisie meerdere competities worden georganiseerd, tellen alle competitiewedstrijden in die competities mee.

j. Wanneer een club (lid of contractant) met meerdere teams in een divisie uitkomt, is het een seniorenspeler slechts toegestaan in één van de teams te spelen.

k. Wanneer een seniorenspeler overstapt naar een andere club (lid of contractant) tellen het aantal competitiewedstrijden bij de oude club mee.

NB: Het overstappen naar een andere club (lid of contractant) is afhankelijk van de geldende transferregels (zie artikel 9 van het sportreglement).

Laatst gewijzigd op 9 juli 2024 om 12:17