Home RegleĀ­menĀ­tenBijlage bij het sportreglement seizoen 2024-2025 → Bijlage IX: Aangepaste spelregels U13

BijĀ­laĀ­ge IX: AanĀ­geĀ­pasĀ­te spelĀ­reĀ­gels U13

Speelveld
a. Twee U13-wedstrijden 3 op 3 worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. Beide wedstrijden worden in de breedte op een derde van de ijsvlakte gespeeld. Het middenvak blijft leeg.

b. Op beide blauwe lijnen dient een afscheiding te zijn aangebracht. Hiervoor gelden de volgende criteria:
- de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;
- de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;
- aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen.

c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te verbieden.

d. Aan beide speelvelden dienen twee banken geplaatst te worden (beide teams een bank).

e. Beide doelen worden tegenover elkaar geplaatst. De doelen worden op de buitenste zijde van beide cirkels geplaatst. De cirkellijn geldt als doellijn.

Teamsamenstelling
Gedurende het spel mogen van een U13-team niet meer dan drie spelers en eĢeĢn doelverdediger zich tegelijk op het speelveld bevinden.

Speeltijd
a. Beide wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld.

b. Tijdens een toernooitje met drie clubs (zes teams) worden zes wedstrijden gespeeld volgens het volgende schema:

Wedstrijdtijd 1
1A - 2A en 1B - 2B
Wedstrijdtijd 2
3A - 2A en 3B - 2B
Wedstrijdtijd 3
1A - 3A en 1B - 3B
Wedstrijdtijd 4
1A - 2A en 1B - 2B
Wedstrijdtijd 5
3A - 2A en 3B - 2B
Wedstrijdtijd 6
1A - 3A en 1B - 3B

c. Deze wedstrijdjes duren 16 minuten doorlopende tijd ('vuile tijd').

d. Wisselsignaal
Om de 60 seconden klinkt een wisselsignaal. Het spel stopt niet.

Straffen
a. Bij een overtreding aangegeven door de scheidsrechter, zal aan de speler waarbij de overtreding is begaan een zogenoemde break away penalty shot worden toegewezen.

b. Een speler die een game misconduct penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor de volgende wedstrijd tijdens de toernooidag.

c. Een speler die een match penalty ontvangt zal automatisch geschorst worden voor het restant van de toernooidag.

d. Schreeuwen, vloeken of klagen bij de scheidsrechter zal direct worden bestraft met een 10 minuten misconduct. De speler mag niet meer spelen in de betreffende wedstrijd.

e. Een team dat na het wisselsignaal de puck aanraakt wordt bestraft met een penalty shot break away tegen.

Overige afwijkende spelregels
a. Bij U13 3 op 3 wedstrijden zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals beschreven onder Straffen. Body contact is wel toegestaan.

b. Bij U13 3 op 3 wedstrijden zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot fluit de scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is toegestaan. Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, wordt dat bestraft zoals beschreven onder Straffen.

c. Bij U13 3 op 3 wedstrijden worden face-offs uitsluitend genomen bij aanvang van de wedstrijd en na een blessureonderbreking. De face-off wordt genomen op de denkbeeldige middellijn.

d. Indien bij een U13 3 op 3 wedstrijd een doelpunt wordt gescoord wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in eĢeĢn van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.

e. Indien bij een U13 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de puck vasthoudt, wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in eĢeĢn van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.

NB: Bij een U13 3 op 3 wedstrijd moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie seconden de puck zelf weer in het spel te brengen.

f. Indien bij een U13 3 op 3 wedstrijd de scheidsrechter affluit vanwege een overtreding, wordt het spel hervat met een zogenaamde break away penalty shot.

g. Bij een U13 3 op 3 wedstrijd worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2024 om 12:31