BijĀ­laĀ­ge III: TerĀ­mijn transfers

a. In het seizoen 2023-2024 is voor de transferperiode voor spelers die speelgerechtigd zijn in de BeNe-League, Oberliga, Eredivisie U13-, U15-, U17- en U23-competitie 1 september 2023 de uiterste datum tot wanneer voor een speler een nationale transfer kan worden aangevraagd. Dit is niet van toepassing op spelers die uitkomen in de seniorencompetitie, JRU17- en de U11-, U9- en U7-divisies. Spelers die in een seizoen na de deadline van 1 september 2023 naar de JRU17 transfereren kunnen in het seizoen van de transfer echter niet in de andere competities uitkomen.

b. In het seizoen 2023-2024 is voor de Eredivisie 1 december 2023 de uiterste datum tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan worden aangevraagd.

c. Als uitzondering op lid b. geldt dat Eredivisieclubs in de periode van 2 december 2023 tot de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde internationale deadline van 15 februari 2024 nog eĢeĢn internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van een eerder dit seizoen gedane andere internationale transfer.

NB: Voor het goedkeuren van een internationale transfer door de oude bond geldt een 7-days deadline. We adviseren clubs derhalve een internationale transfer tijdig - bij voorkeur 14 dagen voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd - in gang te zetten.

d. Het bondsbestuur kan in uitzonderlijke gevallen voor alle categorieĆ«n transfers toelaten buiten de in dit artikel vernoemde termijnen. In het bijzonder wanneer betrokken spelers en clubs met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen of wanneer kan worden vastgesteld dat de belangen van de speler zwaarder wegen dan de belangen van de club. Het bestuur zal hierbij immer advies inwinnen bij de competitiecommissie en de directie. De termijn voor dergelijke gevallen sluit op 31 december. Voor het in behandeling nemen van uitzonderlijke gevallen in de categorieĆ«n BeNe-League, Oberliga, Eredivisie wordt een additionele administratieve vergoeding van ā‚¬ 150,00 in rekening gebracht.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 10:44