Home RegleĀ­menĀ­tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage III: Termijn transfers

BijĀ­laĀ­ge III: TerĀ­mijn transfers

a. Een speler die na 1 september 2022 na een nationale transfer door een lid (club) bij IJshockey Nederland als individueel lid wordt geregistreerd, is niet gerechtigd om de rest van het seizoen 2022-2023 in de Eredivisie uit te komen.

b. Een speler die na 4 september 2022 na een nationale transfer door een lid (club) bij IJshockey Nederland als individueel lid wordt geregistreerd, is niet gerechtigd om de rest van het seizoen 2022-2023 in de BeNe-League uit te komen.

c. In het seizoen 2022-2023 is voor de transferperiode voor spelers die speelgerechtigd zijn in de U13-, U15-, U17-en U21-competitie 1 september 2022 de uiterste datum tot wanneer voor een speler een nationale transfer kan worden aangevraagd. Dit is niet van toepassing op spelers die uitkomen in de juniorencompetitie en de U11-, U9- en U7-divisies. Spelers die in een seizoen na de deadline van 1 september 2022 naar de juniorencompetitie transfereren kunnen in het seizoen van de transfer echter niet in de andere competities uitkomen.

d. In het seizoen 2022-2023 is voor Eredivisie 1 december 2022 de uiterste datum tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan worden aangevraagd.

e. Als uitzondering op lid d. geldt dat Eredivisieclubs in de periode van 2 december 2022 tot de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde internationale deadline van 15 februari 2023 nog eĢeĢn internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van een eerder dit seizoen gedane andere internationale transfer.

NB: Voor het goedkeuren van een internationale transfer door de oude bond geldt een 7-days deadline. We adviseren clubs derhalve een internationale transfer tijdig - bij voorkeur 14 dagen voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd - in gang te zetten.

f. Het bondsbestuur kan in uitzonderlijke gevallen voor alle categorieƫn transfers toelaten buiten de in dit artikel vernoemde termijnen. In het bijzonder wanneer betrokken spelers en clubs met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen of wanneer kan worden vastgesteld dat de belangen van de speler zwaarder wegen dan de belangen van de club. Het bestuur zal hierbij immer advies inwinnen bij de competitiecommissie en de directie. De termijn voor dergelijke gevallen sluit op 31 december.

Laatst gewijzigd op 14 december 2022 om 12:04