Home Regle¬≠men¬≠ten → Bijlage III: Termijn transfers

Bij­la­ge III: Ter­mijn transfers

a. Voor spelers die speelgerechtigd zijn in de BeNe-League, Oberliga, Eredivisie U13-, U15-, U17- en U23-competitie geldt 1 september als de uiterste datum tot wanneer voor een speler een nationale transfer kan worden aangevraagd. Dit is niet van toepassing op spelers die uitkomen in de seniorencompetitie, JRU17- en de U11-, U9- en U7-divisies. Spelers die in een seizoen na de deadline van 1 september naar de JRU17 transfereren kunnen in het seizoen van de transfer echter niet in de andere competities uitkomen.

b. Na 1 september worden geen uitzonderingen toegestaan voor transfers van spelers naar clubs in de Eredivisie, BeNe-League of Oberliga, ongeacht de omstandigheden.

c. In het seizoen is voor de Eredivisie 1 december de uiterste datum tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan worden aangevraagd.

d. Als uitzondering op lid b. geldt dat de Eredivisieteams in de periode van 2 december tot en met 15 januari in het lopende seizoen nog eŐĀeŐĀn internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van een eerder dat seizoen gedane andere internationale transfer. De betreffende speler mag alleen deelnemen aan de pl als hij minstens 5 wedstrijden heeft gespeeld in de eredivisiecompetitie met betreffende team.

NB: Voor het goedkeuren van een internationale transfer door de oude bond geldt een 7-days deadline. We adviseren clubs derhalve een internationale transfer tijdig - bij voorkeur 14 dagen voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd - in gang te zetten.

e. Het bondsbestuur kan in uitzonderlijke gevallen voor alle U13-, U15-, U17-U23 en vrouwen-competities transfers toelaten buiten de in dit artikel vernoemde termijnen. In het bijzonder wanneer betrokken spelers en clubs met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen of wanneer kan worden vastgesteld dat de belangen van de speler zwaarder wegen dan de belangen van de club. Het bestuur zal hierbij immer advies inwinnen bij de competitiecommissie en de directie. De termijn voor dergelijke gevallen sluit op 31 december. Voor het in behandeling nemen van uitzonderlijke gevallen in de jeugdcategorie√ęn wordt een additionele administratieve vergoeding van ‚ā¨ 100,00 in rekening gebracht.


Laatst gewijzigd op 11 juli 2024 om 13:04