Home Regle¬≠men¬≠tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage VI: Totaal aantal spelers en begeleiders per team in Eredivisie naar uitwedstrijden

Bij­la­ge VI: Totaal aan­tal spe­lers en bege­lei­ders per team in Ere­di­vi­sie naar uitwedstrijden

Variant I: Afhankelijk van de coronamaatregelen met betrekking tot het toelaten van publiek op de tribune tijdens wedstrijden:

In de Eredivisie stelt de thuisspelende club aan de bezoekende club 20 ‚Äėgewone‚Äô toegangskaarten gratis beschikbaar. Indien voor bestuursleden of sponsoren extra gratis (VIP-)kaarten nodig zijn, nemen clubvoorzitters direct contact met elkaar op.

Variant II: Afhankelijk van de coronamaatregelen met betrekking tot het toelaten van publiek op de tribune tijdens wedstrijden:

a. In de Eredivisie mogen maximaal 22 spelers afreizen naar een uitwedstrijd.

b. In de Eredivisie mogen maximaal 8 personen in het begeleidingsteam afreizen naar een uitwedstrijd.

c. In de Eredivisie mogen maximaal 3 personen anders dan begeleiding of spelers afreizen naar een uitwedstrijd.

d. De thuisspelende organisatie heeft het recht om de personen die deze aantallen overschrijden de toegang tot de hal te weigeren.

e. Voor het seizoen 2022-2023 kan de oude (zie bovenstaande regeling) bijlage V (gratis toegangskaarten in de Eredivisie) van de bijlage bij het sportreglement komen te vervallen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48