Home Regle¬≠men¬≠tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage X: Aangepaste spelregels Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie, Zesde divisie, studentencompetitie en vrouwencompetitie

Bij­la­ge X: Aan­ge­pas­te spel­re­gels Twee­de divi­sie, Der­de divi­sie, Vier­de divi­sie, Vijf­de divi­sie, Zes­de divi­sie, stu­den­ten­com­pe­ti­tie en vrouwencompetitie

In de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie, Zesde divisie, studentencompetitie en vrouwencompetitie zijn body checks niet toegestaan.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48