Home Regle¬≠men¬≠tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage XIX: Geen doorgang wedstrijd COVID-19 positieve testen en lockdown regionaal of lokaal

Bij­la­ge XIX: Geen door­gang wed­strijd COVID-19 posi­tie­ve tes­ten en lock­down regi­o­naal of lokaal

- In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden, maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra één van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Wedstrijden kunnen derhalve doorgaan bij eventuele positieve testen van spelers binnen het team.

- In het geval van een lokale of regionale lockdown worden de thuis- en uitwedstrijden van de betreffende clubs afgelast en niet meer ingepland. Voor afhandeling van de betreffende wedstrijd(en) verwijzen we naar artikel 4 van het sportreglement.
IJshockey Nederland kan beslissen om de betreffende teams uit de competitie te halen. Alle uitslagen van de wedstrijden die door de teams van de betreffende clubs zijn gespeeld worden in dat geval uit de standenlijsten gehaald.

- Indien een wedstrijd wordt afgezegd door een team, zal dit team de wedstrijd reglementair verliezen met 5-0. Er zullen geen boetes worden opgelegd bij corona gerelateerd afzeggingen

- Als gevolg van een regionale of lokale lockdown of een te groot aantal positief geteste spelers/begeleiders is het toegestaan dat een team zich - zonder dat daarvoor een boete wordt opgelegd - vrijwillig uit de competitie terugtrekt.

- Indien een team zich terugtrekt uit een competitie als gevolg van COVID-19 zullen resultaten behaald tegen dat team niet meetellen.

- Indien een club besluit om een wedstrijd of wedstrijden niet te spelen als gevolg van COVID-19 dient de onderstaande procedure te worden gevolgd:

1) Indien het besluit wordt genomen tussen maandag en vrijdag tot 17:00 uur informeert de betreffende club direct de competitiecommissie (via competitie@ijshockeynederland.nl) over het besluit dat een team of teams niet gaat/gaan spelen met een onderbouwing van dit besluit.
2) Indien het besluit wordt genomen op vrijdag na 17:00 uur of in het weekend informeert de betreffende club direct de tegenstander(s) en de betreffende competitieleider(s) per telefoon en per mail over het besluit dat een team of teams niet gaat/gaan spelen met een onderbouwing van dit besluit. Voor afhandeling van de betreffende wedstrijd(en) verwijzen we naar artikel 4 van het sportreglement.

- Indien een competitiewedstrijd om andere redenen dan als gevolg van COVID-19 geen doorgang vindt, verwijzen we voor de afdoening van wedstrijden naar artikel 4 van het sportreglement.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48