Home Regle¬≠men¬≠tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage XVI: Spelregels uitgelicht

Bij­la­ge XVI: Spel­re­gels uitgelicht

ABUSE OF OFFICIAL regel 39:

In onderstaande gevallen zal de scheidsrechter een Match Penalty ABUSE/UNSPO opleggen aan betreffende speler, coach of teambegeleider:

39.5 MATCH PENALTY
II. Een Speler, Coach of Teambegeleider, die obscene, oneerbiedige of beledigende taal of gebaren gebruikt richting een Scheidsrechter of Bench official, of die de naam van de Scheidsrechter vergezeld laat gaan van luidruchtige opmerkingen, zal worden bestraft met een Match Penalty (Abuse). Indien dit zich voordoet na de wedstrijd, op of buiten het ijs, dan wordt de Match Penalty (Abuse) opgelegd.

III. Een Speler die opzettelijk fysiek contact maakt met een Scheidsrechter of Bench Official, dat mogelijk letsel veroorzaakt, of die opzettelijk fysieke kracht inzet om zich los te maken van een Scheidsrechter gedurende of onmiddellijk na een opstootje, wordt bestraft met een Match Penalty (Abuse).

IX. Een Speler, Coach of Teambegeleider die gedurende, voorafgaand of na afloop van de wedstrijd richting een Scheidsrechter of Bench Official spuugt, deze met bloed besmeurt of die richting de scheidsrechter of Bench Official obscene, oneerbiedige of beledigende taal gebruikt of gebaren maakt of die racistische taal of toespelingen daarop maakt, of die seksueel getinte opmerkingen maakt, wordt bestraft met een Match Penalty (Abuse).

FIGHTING regel 46:

In onderstaande gevallen zal de scheidsrechter een Match Penalty FIGHTING opleggen betreffende speler, coach of teambegeleider:

46.4 AGRESSOR
De agressor in een opstootje is die Speler die vuistslagen blijft uitdelen in een poging zijn tegenstander te straffen, die zich niet kan verdedigen, of die niet wil vechten.

Een Speler wordt ook de agressor genoemd als hij duidelijk de winnaar van de vechtpartij is, maar toch vuistslagen blijft uitdelen om een tegenstander te straffen of om deze te verwonden, terwijl die niet in staat is zichzelf te verdedigen. De Speler die wordt beschouwd als de agressor in het opstootje wordt bestraft met een Match Penalty (Fighting).

De Speler die wordt beschouwd als zowel de agressor als de aanstichter/veroorzaker (Instigator) in het opstootje wordt bestraft met een Minor Penalty (Instigator) én Match Penalty (2'+ 25’ MP Fighting).

46.5 GEVAARLIJKE VUISTSLAGEN - ONVERWACHTE KLAP

Een Speler met tape of ander materiaal om zijn handen (onder de pols) die bij een opstootje een tegenstander verwond, wordt bestraft met een Match (Fighting).

Een Speler die een nietsvermoedende tegenstander of een tegenstander die niet wil vechten, slaat en daarbij de tegenstander kan verwonden, wordt bestraft met een Match Penalty (Fighting).

46.9 VECHTEN - ANDERS DAN TIJDENS DE PERIODEN VAN DE WEDSTRIJD
Spelers die in een gevecht verzeild raken anders dan gedurende de wedstrijdperioden (kan ook tijdens de warming-up zijn), worden bestraft met een Match Penalty (Fighting). Met een maximum van 5 ge√Įdentificeerde vechtende spelers/coaches/teambegeleiders per team.

46.11 VECHTEN BUITEN HET SPEELVELD
Een Speler die buiten het speelveld in gevecht raakt met een tegenstander/toeschouwer die zich eveneens buiten het speelveld bevindt, wordt bestraft met een Match Penalty (Fighting).
Als een Coach of Teambegeleider, op of buiten het ijs, deelneemt aan een opstootje waarbij een Speler, Coach of Teambegeleider van de tegenpartij betrokken is, dan wordt deze bestraft met een Match Penalty (Fighting). Met een maximum van 5 ge√Įdentificeerde vechtende spelers/coaches/teambegeleiders per team.

Rapport
Na het opleggen van een Match Penalty voor bovenstaande situaties, moet de scheidsrechter binnen 48 uur, p√©r speler (ook als het om meerdere spelers per team gaat) een gedetailleerd rapport opmaken door middel van het online scheidsrechtersrapport (te vinden onder Scheidsrechtersrapport TeamStripesNL bij Match‚Ķ 🏒 IJshockey Nederland), met benoeming van betreffende spelregelnummer. Het scheidsrechtersrapport kan worden voorgelegd aan de openbare aanklager/tuchtcommissie.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48