Home Regle­men­tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage XVIII: Wedstrijdverplaatsingen

Bij­la­ge XVI­II: Wedstrijdverplaatsingen

Indien wijzigingen in competitieschema’s moeten worden aangebracht (na 1 oktober of 14 dagen na definitieve vaststelling van het competitieschema) en anders dan in verband met weers- en/of “droeve” omstandigheden, worden de volgende procedures strikt in acht genomen bij het niet doorgaan van wedstrijden:

Bij een verplaatsing van een wedstrijd, die meer dan Ă©Ă©n week voorafgaande aan een wedstrijd plaatsvindt:
- 5-0 verlies (tenzij er binnen 14 dagen een alternatief gevonden wordt, dat goedkeuring kan dragen van beide teams);
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland.

Bij afzegging van een wedstrijd binnen 1 week maar langer dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd, tenzij beide clubs een alternatief hebben op moment van afzeggen:
- 5-0 verlies;
- een boete van € 100 te voldoen aan IJshockey Nederland en een schadevergoeding van € 100 te voldoen aan de gedupeerde partij;
- niet opnieuw plannen;
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland (ook in het geval van een alternatief).

Bij afzegging van een wedstrijd binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd:
- 5-0 verlies;
- een boete van € 250,00 te voldoen aan IJshockey Nederland en een schadevergoeding van € 250,00 te voldoen aan de gedupeerde partij;
- niet opnieuw plannen;
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland.

Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden door ijsgebrek bij de thuisclub, moet door de thuisclub uitgeweken worden naar een andere ijsbaan. Indien het niet mogelijk is om de wedstrijd op een andere ijsbaan te plannen:
- verliest het thuisteam de wedstrijd met 5-0 en
- ontvangt de thuisclub een boete van € 500,00 te voldoen aan IJshockey Nederland.

Indien een wedstrijd wordt afgezegd meer dan een week voorafgaande aan een wedstrijd en deze wedstrijd niet opnieuw kan worden gepland:
- verliest het team dat de wedstrijd heeft afgezegd de wedstrijd met 5-0,
- wordt de betreffende club € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland, in rekening gebracht en ontvangt de betreffende club een boete van EUR 100,00.

Tevens kan de competitiecommissie, de omstandigheden afwegende, conform het sportreglement additionele sancties opleggen en sancties herzien.

Laatst gewijzigd op 16 december 2022 om 01:09