Home Regle¬≠men¬≠tenBijlage bij het sportreglement → Bijlage XX: Afgelasten competities

Bij­la­ge XX: Afge­las­ten competities

- Mocht als gevolg van een landelijke of regionale lockdown naar het oordeel van de competitiecommissie in een competitie onvoldoende wedstrijden gespeeld kunnen worden of teveel teams zich (moeten) terugtrekken uit een competitie, zal de competitiecommissie op basis van artikel 26 lid a en lid b van het sportreglement de competitiekalender aanpassen.

- Mocht 50% of meer van het totaal aantal oorspronkelijk vastgestelde wedstrijden zijn gespeeld, zal op een later tijdstip, echter voor aanvang van het seizoen 2023-2024 en uiterlijk voor 15 september 2023 een play-offronde worden ingepland om alsnog de kampioenen/winnaars van het seizoen 2021-2022 te kunnen bepalen. Teams die zich hebben teruggetrokken uit een competitie, komen niet in aanmerking voor deelname aan de play-offronde.

Het format van deze play-offronde wordt door de competitiecommissie bepaald.

Rangschikking play-offronde
a. De rangschikking van de teams die zich plaatsen voor deze uitgestelde play-offronde wordt gebaseerd op basis van het aantal behaalde percentage wedstrijdpunten in daadwerkelijk gespeelde wedstrijden tegen teams die niet zijn teruggetrokken uit de competitie, waarbij het team met de meeste percentage wedstrijdpunten de hoogste rangschikking krijgt het team met de meeste percentage wedstrijdpunten op één na de volgende rangschikking enzovoort.

b. Bij een gelijk aantal percentage wedstrijdpunten van twee of meerdere teams wordt de eindrangschikking bepaald door de volgende regels:
1. Indien twee of meer teams met een gelijk aantal percentage wedstrijdpunten eindigen, wordt de volgorde van de rangschikking bepaald door de behaalde wedstrijdpunten in de wedstrijden die deze teams onderling tegen elkaar speelden.
2. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het onderlinge doelsaldo de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het aantal doelpunten tegen in de onderlinge wedstrijden afgetrokken van het aantal doelpunten gescoord in de onderlinge wedstrijden. Het team met een groter positief saldo of een kleiner negatief saldo krijgt de hogere rangschikking.
3. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, krijgt het team met het meeste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden de hogere rangschikking.
4. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het doelsaldo van alle gespeelde wedstrijden de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het aantal doelpunten tegen in alle gespeelde wedstrijden afgetrokken van het aantal doelpunten gescoord in alle gespeelde wedstrijden. Het team met een groter positief saldo of een kleiner negatief saldo krijgt de hogere rangschikking.
5. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, krijgt het team met het meeste aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden de hogere rangschikking.
6. Indien ook dan een gelijke stand tussen twee teams blijft bestaan en de rangschikking zal een allesbeslissende wedstrijd worden gespeeld, bij voorkeur op neutraal ijs, maar de competitiecommissie kan ook besluiten deze wedstrijd op de thuisijsbaan van één van de betrokken teams in te plannen.

- Mocht 49% of minder van het totaal aantal oorspronkelijk vastgestelde wedstrijden zijn gespeeld, dan komt er een abrupt einde aan de competities en wordt het seizoen nietig verklaard. In het geval van 49% of minder aantal gespeelde wedstrijden zal geen kampioen/winnaar worden vastgesteld.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48