Arti¬≠kel 1

a. De verantwoordelijkheden ten aanzien van het voordoen van positiefmeldingen bij dopingkwesties zijn geregeld in statuten, huishoudelijk reglement, tuchtreglement en dopingreglement van IJNL. Het vigerende dopingreglement is daarbij leidend.
b. Het bestuur delegeert de verantwoordelijkheden zoals genoemd in het Dopingreglement aan de directeur van IJNL.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46