Direc¬≠tie¬≠sta¬≠tuut IJNL

Het bondsbestuur van IJshockey Nederland (IJNL) besluit:

- Overwegende dat IJNL de beginselen van het programma Goed Sportbestuur van NOC*NSF volmondig wenst te onderschrijven;
- Overwegende dat de aansturing van de beroeps- en vrijwilligersorganisatie van IJNL voortdurend in ontwikkeling is en voor dat doel een taak- en verantwoordelijkheidsverdeling wordt aangebracht tussen het bestuur en de directeur van IJNL;
- Overwegende dat dit onder de voorwaarden geschiedt dat zowel het bondsbestuur als de directeur hun statutaire eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van IJNL kunnen dragen;
- Overwegende dat het gewenst is dat een zodanige mandatering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bondsbestuur aan de directeur plaatsvindt dat laatstgenoemde in de gelegenheid is om de dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van IJNL op adequate wijze uit te voeren;
- Overwegende dat het gewenst is, mede op grond van de organisatieontwikkeling, om een beleidslijn vast te stellen met betrekking tot de bevoegdheden van de directeur, alsmede met betrekking tot de wijze van functioneren van de directeur in relatie tot het bondsbestuur;

Tot het vaststellen van de volgende regeling.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46