Home Regle¬≠men¬≠tenLicentiereglement seizoen 2024-2025 → Bijlage 2: Algemene voorwaarden

Bij­la­ge 2: Alge­me­ne voorwaarden

1. Een lid dat wenst deel te nemen aan een competitie die onder dit Licentiereglement valt dient hiervoor jaarlijks voor 1 juni een aanvraag in te dienen bij de licentiecommissie.
2. De aanvraag wordt gedaan door een volledige invulling van het format zoals dat door IJshockey Nederland online wordt aangeboden voor de competitie waarin het lid wenst uit te komen.
3. De geldende statuten van het lid dienen te zijn goedgekeurd door IJshockey Nederland. Deze wordt bij de licentieaanvraag overlegd, inclusief overige reglementen en een actueel uittreksel uit de Kamer van Koophandel en niet ouder dan 3 maanden.
4. Bij de aanvraag wordt een overzicht terzake de organisatiestructuur verstrekt, waarin opgenomen bestaande samenwerkingsverbanden met betrekking tot andere teams die niet onder het eigen lid vallen.
5. Bij de aanvraag dient een overzicht te worden overlegd waarin ten minste is voorzien in:
a. een neutrale omroeper voor
i. de begeleiding van wedstrijden,
ii. de wijze van aankondiging van wedstrijden,
b. hoe het live invullen van het online wedstrijdformulier wordt gerealiseerd,
c. hoe de actieve en actuele journalistieke bijdrage aan de media in de ruimste zin van het woord wordt ingevuld,
d. hoe de medewerking aan media-uitingen, waaronder uitzending via (online) radio, tv of streaming wordt ingevuld
e. hoe de medewerking wordt verleend aan het leveren van live beeldmateriaal ten behoeve van streamingsdiensten van Spring Media en,
f. hoe het beeldmateriaal ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van een goede uitvoering van de werkzaamheden van de Player Safety Commissie.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 om 11:56