Home Regle¬≠men¬≠tenLicentiereglement seizoen 2024-2025 → Bijlage 3: Voorwaarden terzake spelersontwikkeling

Bij­la­ge 3: Voor­waar­den ter­za­ke spelersontwikkeling

1. Een lid dient om in aanmerking te kunnen komen voor een licentie te beschikken over tenminste 1 team in elke junioren leeftijdsklasse, met uitzondering van de Junioren U17 competitie (JRU17).
2. Een lid dat niet in aan het gestelde in het eerste lid kan voldoen, kan hiertoe een samenwerkingsverband met een ander lid in dezelfde stad afsluiten. In dat geval dient de samenwerking te zijn vastgelegd in een door beide samenwerkende partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst, welke moet zijn goedgekeurd door de licentiecommissie.
3. De hoofdtrainer-coach van het team dat in de gelicentieerde competitie wil deelnemen dient te beschikken over ofwel
a. een IJshockey Trainer Coach niveau 3 certificering óf
b. heeft een door IJshockey Nederland goedgekeurde buitenlandse certificering.
4. Ieder lid of samenwerkingsverband dient te beschikken over ten minste één jeugdtrainer die minimaal de opleiding IJshockey Sportleider 3 met succes heeft afgerond.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 om 11:56