Home Regle­men­tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 1: Omschrijving en doel Atletenvertegenwoordiging

Arti­kel 1: Omschrij­ving en doel Atletenvertegenwoordiging

a. De Atletenvertegenwoordiging van IJshockey Nederland, verder te noemen de ‘Atletenvertegenwoordiging’, vertegenwoordigt binnen IJshockey Nederland, verder te noemen de ‘Bond’, de Topsporters: zonder NOC*NSF topsportstatus die deelnemen aan nationale programma’s van IJshockey Nederland; Verder te noemen ‘Topsporters’.
b. De Atletenvertegenwoordiging heeft als doel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de Topsporters onder meer bij het (mee)ontwikkelen en continue verbeteren van topsportbeleid en voorzieningen van de Bond.
c. De Atletenvertegenwoordiging voert namens de Topsporters overleg met de Bond over het topsportbeleid in algemene zin en de belangen van de Topsporters in het bijzonder.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:12