Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 11: Budget en faciliteiten

Arti­kel 11: Bud­get en faciliteiten

a. Er zullen met de Bond afspraken gemaakt worden over het verkrijgen van een budget voor de werkzaamheden ten behoeve van de goed uitvoering kunnen geven aan de invulling van de Atletenvertegenwoordiging.
b. De Atletenvertegenwoordiging zal jaarlijks een begroting opstellen van de te verwachten kosten en zal na afloop van ieder jaar inzage geven in de daadwerkelijk gemaakte kosten en inkomsten.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13