Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 12: Jaarplan en jaarverslag

Arti­kel 12: Jaar­plan en jaarverslag

a. De Atletenvertegenwoordiging zal aan het begin van het kalenderjaar een jaarplan opstellen met de belangrijkste aandachtspunten en activiteiten.
b. De Atletenvertegenwoordiging zal na afloop van het kalenderjaar een jaarverslag opstellen met de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten en genomen besluiten.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13