Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 13: Overleg met de Bond

Arti¬≠kel 13: Over¬≠leg met de Bond

De Atletenvertegenwoordiging zorgt ervoor dat er jaarlijks minimaal twee keer overleg plaatsvindt met de directeur van de Bond. In overleg met de directeur worden de vergaderingen van de AV met de bond gepland. In de planning van deze overleggen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de te verwachten adviesaanvragen in het betreffende jaar zodat de Atletenvertegenwoordiging voldoende tijd heeft om Topsporters te consulteren en een gedegen advies op te stellen.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13