Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 15: Vaststellen en wijzigen van het reglement

Arti­kel 15: Vast­stel­len en wij­zi­gen van het reglement

Dit reglement wordt door de Atletenvertegenwoordiging vastgesteld, iedere twee jaar ge√ęvalueerd en indien nodig tussentijds gewijzigd. Vaststelling en wijziging vindt plaats nadat de Bond de gelegenheid heeft gehad advies uit te brengen over de inhoud van dit reglement.

Laatst gewijzigd op 28 mei 2024 om 07:58