Arti­kel 2: Positie

a. De Atletenvertegenwoordiging is een zelfstandig adviesorgaan binnen de Bond, ingesteld door het bestuur van de Bond op basis van het Topsportstatuut van IJshockey Nederland.
b. De Atletenvertegenwoordiging kan zich in haar advisering richten tot de gehele organisatie van de Bond. In de dagelijkse praktijk zal de advisering zich richten op de Manager Nationaal programma. De advisering kan ook plaatsvinden richting de directeur van de Bond, het bestuur en de leden van de Algemene Ledenvergadering van de Bond.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:12