Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 4: Lidmaatschap en voorwaarden lidmaatschap

Arti­kel 4: Lid­maat­schap en voor­waar­den lidmaatschap

a. De Atletenvertegenwoordiging bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden die een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de Topsporters garanderen. Indien er meerdere disciplines zijn binnen de Bond zijn bij voorkeur alle disciplines in de Atletenvertegenwoordiging vertegenwoordigd.
b. De leden als bedoeld in lid a beschikken over diverse kwaliteiten, expertise of ervaring op bij voorkeur de volgende gebieden: medisch, financi√ęn, juridisch, (social) media en communicatie, marketing en politiek.
c. Voor maximaal twee leden van de Atletenvertegenwoordiging kan een uitzondering worden gemaakt op artikel 4 b. en artikel 4 d. sub 5.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13