Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 5: Kandidaatstelling en verkiezing

Arti­kel 5: Kan­di­daat­stel­ling en verkiezing

a. Vacatures in de Atletenvertegenwoordiging worden bekend gemaakt onder alle Topsporters zoals genoemd artikel 1.a. en onder voormalig Topsporters die niet langer dan vier jaar voorafgaand aan het jaar van kandidaatstelling deel uit hebben gemaakt van nationale selecties.
b. Kandidaten melden zich aan bij de Atletenvertegenwoordiging binnen vier weken na bekendmaking van de vacature middels een (digitale) sollicitatie.
c. De Atletenvertegenwoordiging kan zelfstandig kandidaten zoeken. Dit kan door een oproep onder alle Topsporters te doen zoals genoemd in artikel 1.a. of door een gerichte benadering van kandidaten op basis van gewenste kwaliteiten/specifiek expertise/geschiktheid/ ervaring als bedoeld in artikel 4.b., teneinde een representatieve vertegenwoordiging te bewerkstelligen.
d. Indien het aantal geschikte kandidaten overeenkomt met het beschikbare aantal vacatures worden kandidaten benoemd door de Atletenvertegenwoordiging.
e. Indien er meer geschikte kandidaten zijn dan het beschikbare aantal vacatures wordt door de secretaris van de Atletenvertegenwoordiging een schriftelijke verkiezing gehouden onder alle Topsporters.
f. De kandida(a)t(en) met de meeste stemmen wordt(en) gekozen.
g. De gekozen kandida(a)t(en) word(t)(en) door de Atletenvertegenwoordiging benoemd.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13